Dekani lekárskych fakúlt nie sú spokojní so znením zmluvy

Dekani lekárskych fakúlt nie sú spokojní so znením zmluvy
Zdroj foto: SITA
Podľa dekanov slovenských lekárskych fakúlt sa v návrhu zmluvy o praktickej výučbe a zriadení špecializovaného výučbového zariadenia verejnej vysokej školy v univerzitných nemocniciach nachádza niekoľko sporných častí, ktoré bránia podpisu zmluvy.

„V piatok 14. septembra sa stretli dekani Lekárskej fakulty (LF) Univerzity Komenského (UK) v Bratislave, Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine a Lekárskej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach (UPJŠ), aby prerokovali návrh Zmluvy o praktickej výučbe a zriadení špecializovaného výučbového zariadenia verejnej vysokej školy, ktorý dostali na pripomienkovanie v stredu z Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR. Dekani lekárskych fakúlt na svojom stretnutí konštatovali, že si vážia úsilie rezortu zdravotníctva riešiť problém zmlúv medzi univerzitnými nemocnicami a lekárskymi fakultami, zároveň ale konštatovali, že v návrhu zmluvy sa nachádza niekoľko sporných častí, ktoré bránia podpisu zmluvy,“ uvádza sa v stanovisku dekana LF UPJŠ Leonarda Siegfrieda.

Podľa stanoviska Siegfrieda súčasťou návrhu zmluvy je paragraf, ktorý umožňuje zdravotníckemu zariadeniu zrušiť kliniku v čase mimo semestra aj bez súhlasu lekárskej fakulty. „Takýto zásah do štruktúry lekárskych fakúlt môže významným spôsobom redukovať výučbové kapacity fakúlt potrebné na praktickú výučbu. Je odporujúce logike, aby prednostovia, ktorí sú mnohí zároveň aj hlavnými odborníkmi ministerstva zdravotníctva pre väčšinu medicínskych špecializovaných odborov, neboli zodpovední za organizáciu, riadenie a odbornú úroveň poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Chýbajúce kompetencie pre výkon zdravotnej starostlivosti by prednostom pri uplatnení takto pripravenej zmluvy často spôsobovali problémy pri realizácii výučby medikov, prípravy doktorandov a výchove lekárov zaradených do špecializačnej prípravy,“ hovorí v stanovisku Siegfried. Poukázal aj na to, že návrh zmluvy nezaručuje, že zdravotnícke zariadenie nezruší pracovný úväzok lekára - učiteľa v zdravotníckom zariadení bez súhlasu fakulty. 
„Domnievam sa, že je potrebné na úrovni ministerstva školstva a ministerstva zdravotníctva vymenovať spoločnú expertnú skupinu aj so zástupcami UK a UPJŠ, ktorá pripraví návrh na systémové riešenie zmluvného vzťahu,“ informoval Siegfried.

Siegfried uviedol, že aj preto dekanov lekárskych fakúlt prekvapila piatková medializácia návrhu zmluvy zo strany MZ SR a rektorov UK a UPJŠ bez konzultácie s dekanmi lekárskych fakúlt, ktorých sa tento návrh bezprostredne dotýka.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá