Slovensko bude do eurovalu prispievať viac. Mení sa kľúč

Slovensko bude do eurovalu prispievať viac. Mení sa kľúč
Zdroj foto: SITA/AP
Podiel Slovenska v Európskom mechanizme pre stabilitu, v takzvanom trvalom eurovale, sa zvýši z 0,8184 % na 0,9849 %. Národná rada SR súhlasí s aktualizovaním kľúča na určenie príspevkov v Rade guvernérov ESM v súlade s rámcovou zmluvou.

Trvalý euroval bol súčasťou druhej vlny balíka opatrení smerujúcich k ozdraveniu a pomoci členským štátom eurozóny vo finančných ťažkostiach po finančnej kríze v roku 2012 s cieľom zabezpečiť stabilitu celej eurozóny. ESM je medzivládna organizácia založená na základe medzivládnej zmluvy.

K 1. januáru 2021 sa končí dočasná korekcia pre Slovensko, ktoré prijalo euro 1. januára 2009, kvôli čomu dochádza k aktualizácii kľúča. Podiel Slovenska na celkovom základnom imaní ESM sa tak zvýši a Slovensku pripadne 69.418 akcií. Splatný kapitál sa navýši o 134,150 milióna eur. "Toto navýšenie kapitálu bolo reflektované pri tvorbe rozpočtu na rok 2020 a je zahrnuté vo finančných operáciách na strane výdavkov štátnych finančných aktív bez vplyvu na deficit rozpočtu verejnej správy," konštatuje MF SR.

Aktualizácia kľúča na určenie príspevkov bude zohľadnená v prílohách Zmluvy o ESM. Prílohy sa dopĺňajú na základe rozhodnutia Rady guvernérov ESM, ktorá bude o tomto bode hlasovať písomnou formou začiatkom novembra tohto roka. Slovenskú republiku v Rade guvernérov zastupuje podpredseda vlády a minister financií Eduard Heger. Podľa zákona o ESM sa na hlasovanie ministra financií v Rade guvernérov ESM o aktualizácii kľúča na určenie príspevkov vyžaduje predchádzajúci súhlas Národnej rady SR.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá