Nie je to protiústavné, tvrdí ombudsmanka o ukazovaní certifikátov

Podmienka preukázať sa pri vstupe do zariadenia negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie je protiústavným zásahom do práva na súkromie. Vo svojom stanovisku po preskúmaní sporných aspektov to uviedla verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová.

Spor o výnimku

Podľa uznesenia vlády zo stredy 28. októbra 2020 sa v rámci núdzového stavu zákazom vychádzania obmedzila sloboda pohybu a pobytu s ustanovenými výnimkami. Osoby majú do nedele 8. novembra uloženú povinnosť v čase medzi 5:00 a 1:00 nasledujúceho dňa podriadiť sa zákazu vychádzania, pokiaľ svoj pohyb na verejnosti nevedia odôvodniť a preukázať niektorou z ustanovených výnimiek. Jednou z nich je preukázanie sa negatívnym výsledkom testu.

„Ak je jedna z výnimiek zo všeobecného zákazu vychádzania a na to nadväzujúceho zákazu vstupu do zariadení podmienená preukázaním potvrdenia o negatívnom výsledku RT-PCR testu, resp. antigénového testu, je realizácia oprávnenia nahliadnuť do takého potvrdenia menším zásahom do práva na súkromie, ako je samotný zákaz vychádzania a zákaz vstupu do zariadenia,“ uviedla Patakyová.

Ombudsmanka prípad preskúmala

Vo svojom stanovisku súhlasí, že údaj o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19 možno zaradiť do skupiny úradov týkajúcich sa zdravia osôb. Zároveň dodáva, že v preskúmavanom prípade možno hovoriť o výnimke spracovania údajov spadajúcich do osobitnej kategórie z verejného záujmu v oblasti verejného zdravia, ktorým je ochrana proti závažným cezhraničným ohrozeniam.

Patakyová priblížila, že konštrukcia zákazu vychádzania podľa uznesenia vlády a špecifikovaná vo Vyhláške Úradu verejného zdravotníctva SR zakazuje vstup osôb do priestorov, ak nemajú negatívny test na ochorenie COVID-19, alebo nespadajú do inej z ustanovených výnimiek. Vysvetľuje, že ak teda osoba chce vstúpiť do budovy, vo vlastnom záujme sa preukáže či už negatívnym výsledkom testu alebo iným potvrdením, že spadá do niektorej z ďalších výnimiek.

Preto predpokladá, že minimálne časť osôb, na ktoré sa vzťahuje vyhláška ÚVZ, bude potvrdenie o negatívnom výsledku predkladať dobrovoľne. Za súhlas môže byť podľa nej brané predloženie testu na nahliadnutie pri vstupe do budovy. Avšak v prípade, že zamestnávateľ podmieni nepreukázanie výsledku testu sankciou ukončenia pracovného pomeru, súhlas sa nepovažuje za slobodný.

TOP videá

Najnovšie k téme: KORONAVÍRUS

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá