Sviatok Sedembolestnej Panny Márie vyvrcholil púťou v Šaštíne

Aktualizované:
Dnešná sobota je aj sviatkom Sedembolestnej Panny Márie. Už stáročia k nemu patria tradičné púte. Aj preto v roku 1927 pápež Pius IX-ty vyhlásil Sedembolestnú za patrónku Slovenska.

Približne 30.000 pútnikov sa dnes zišlo v Šaštíne-Strážach na národnej púti pri príležitosti sviatku Sedembolestnej Panny Márie.

Jej vyvrcholením bola dnešná svätá omša, ktorú za prítomnosti slovenských biskupov celebroval kardinál Jozef Tomko. Ten vo svojej kázni zdôraznil, že zápas o zachovanie kresťanskej viery a mravnosti sa na Slovensku stále neskončil. "Mravná povesť Slovákov a Sloveniek už nie v zahraničí hodnotená tak vysoko, ako kedysi. Súčasné pokusy o oslabenie morálky na Slovensku, dokonca formou zákonov, nás povzbudzujú k bdelosti. Na boj proti našim národným necnostiam potrebujeme materskú pomoc Panny Márie. Aby nás nezničilo bezhlavé naháňanie sa za pôžitkami, aby sme odolali snahám o oslabenie funkcií biologickej rodiny. Dnes sa už nemôžeme vyhovárať na vonkajších nepriateľov," pripomenul veriacim Tomko.

Národná púť bude dnes o 19. hodine pokračovať svätou omšou. Pripravený je aj program pre mladých pútnikov zo soboty na nedeľu a v pondelok (17.9.) privíta Šaštín-Stráže zasa púť seniorov a chorých.
Sedembolestnú Pannu Máriu si uctievajú Slováci ako svoju národnú patrónku už od 15. storočia. Číslo sedem má symbolický význam a v biblickom slova zmysle znamená plnosť. Tradícia hovorí o siedmich bolestiach, ktoré Panna Mária vo svojom živote prežila. Prvou je proroctvo Simeona v chráme, keď jej oznamuje, že jej "dušu prenikne meč". Druhou bolesťou je útek do Egypta pred kráľom Herodesom, ktorý chcel zabiť malého Ježiša, treťou je stratenie sa dvanásťročného Ježiša v chráme, štvrtou je stretnutie s Ježišom na krížovej ceste, piatou bolesťou bolo ukrižovanie a smrť Ježiša, šiestou je jeho snímanie z kríža a poslednou bolesťou je Ježišov pohreb.

Prvá zmienka o sviatku Sedembolestnej Panny Márie pochádza z roku 1412. Pre celú Cirkev bol ustanovený pápežom Benediktom XIII. v roku 1727. Ten povolil, aby sa Sedembolestná Panna Mária uctievala ako Patrónka Slovenska. Bazilika minor v Šaštíne je našou najväčšou národnou svätyňou Sedembolestnej Panny Márie. Dejiny chrámu siahajú až do roku 1564. O 500 rokov neskôr, v roku 1964 bola vyhlásená pápežom Pavlom VI za baziliku minor. Ten istý pápež v roku 1966 riadne ustanovil a vyhlásil Sedembolestnú Pannu Máriu za hlavnú Patrónku Slovenska. Sochu Sedembolestnej Panny Márie 1. júla 1995 korunoval pápež Ján Pavol II.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá