ŠTÚDIO TA3: Fyzik J. Masarik o novinkách v kozmickom výskume

Dlhodobo pôsobil na univerzitách a vo výskumných centrách v USA, Nemecku a Švajčiarsku. Vedecky sa venuje simuláciám pre vyhodnotenie meraní gama žiarenia pri prieskume iných planét, a tiež vývoju programov pre interpretáciu údajov získaných v rámci medzinárodného prieskumu Mesiaca, Marsu a Merkúru. O novinkách z vedeckého výskumu týchto planét sme sa rozprávali s profesorom Jozefom Masarikom z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského, ktorý je zároveň prorektorom Univerzity Komenského pre vedu.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá