Získame stámilióny? Remišová predstavila plán na zmiernenie krízy

Získame stámilióny? Remišová predstavila plán na zmiernenie krízy
Zdroj foto: SITA/Úrad vlády SR
Podľa odhadov môže Slovensko z novej iniciatívy Európskej komisie s názvom REACT-EU získať 780 miliónov eur. Vyplýva to z informatívneho materiálu z dielne ministerky investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veroniky Remišovej, ktorý vzala vláda na vedomie.

Podpora zdravotníkov i menších podnikov

"Presná suma bude závisieť od nastavenia alokačných kritérií vo finálnej verzii nariadenia k REACT-EU. Dodatočné finančné prostriedky sa využijú na doplnenie zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu, ako aj Európskeho fondu pomoci pre najodkázanejšie osoby," špecifikovali v materiáli.

Podpora z iniciatívy má byť zameraná na produkty a služby pre zdravotnícke zabezpečenie, investície do rozvoja malých a stredných podnikov, prechod na zelenú a digitálnu ekonomiku vo všetkých odvetviach, pričom zohľadnené musia byť aj špecifické odporúčania Rady EÚ na rok 2020. "Dodatočné zdroje poskytnú potrebnú investičnú injekciu na rozhraní aktuálneho a budúceho programovacieho obdobia," dodal rezort investícií v materiáli.

O návrhu sa diskutuje

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR preto vypracovalo návrh prerozdelenia zdrojov do štyroch operačných programov – OP Ľudské zdroje, Integrovaný regionálny OP, OP potravinovej a základnej materiálnej pomoci a OP Efektívna verejná správa.

Peniaze majú slúžiť na podporu operácií zameraných na podporu nápravy dôsledkov krízy spôsobenej pandémiou nového koronavírusu alebo na prípravu zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva. "MIRRI bude viesť negociácie s EK s cieľom zabezpečiť revízie dotknutých OP," uzavrel rezort v materiáli.

Návrh REACT-EU je aktuálne predmetom medziinštitucionálneho dialógu medzi Európskym parlamentom, Radou a EK – jeho ukončenie sa predpokladá v polovici októbra tohto roka a účinnosť do konca tohto roka. "V prvej fáze revízií OP bude pridelená časť sumy, ktorá prislúcha záväzku roku 2021," doplnili v materiáli. Z iniciatívy by sa mali financovať rýchle a pripravené investície, myslí si rezort a odôvodnil to tým, že zatiaľ konečný dátum oprávnenosti výdavkov vzťahujúci sa na prostriedky REACT-EU je 31. december 2023.

Najnovšie k téme: KORONAVÍRUS

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá