Pred 150 rokmi vzniklo evanjelické gymnázium v Revúcej

Pred 150 rokmi vzniklo evanjelické gymnázium v Revúcej
Zdroj foto: wikipedia.org
Pred 150 rokmi založili Slovenské evanjelické a. v. patronátne gymnázium v Revúcej, ktoré je označované za prvú a do roku 1918 jedinú slovenskú strednú školu. Všetky predmety sa tam vyučovali v slovenčine a od roku 1868 sa aj maturovalo v slovenskom jazyku.

V evanjelickom kostole vo Veľkej Revúcej sa 16. septembra 1862 uskutočnila slávnosť, počas ktorej učiteľ a správca gymnázia August Horislav Škultéty predniesol programové vyhlásenie novej školy. Zdôraznil jej kresťanské a národno-obrodné ciele. Osvetu a vzdelanosť označil za základné pedagogické hodnoty, ktorými sa gymnázium usilovalo prispieť do školského života na Slovensku v 2. polovici 19. storočia.

Pri príležitosti tejto významnej udalosti sa v dňoch 13.-16. septembra budú v Revúcej konať celonárodné oslavy 150. výročia založenia tohto prvého slovenského gymnázia. Oslavy vyvrcholia slávnostnými službami Božími v evanjelickom kostole v Revúcej, ktoré bude v priamom prenose vysielať RTVS - Slovenská televízia. Založenie prvého slovenského gymnázia si pripomenie mesto Revúca spolu s Evanjelickou cirkvou augsburského vyznania na Slovensku (ECAV), Maticou slovenskou a revúckymi gymnáziami.

Slávnosti sa uskutočnia pod záštitou prezidenta republiky Ivana Gašparoviča, informoval Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku v Bratislave.
Zakladateľom prvého slovenského gymnázia v Revúcej sa podarilo postupne vybudovať nielen úplné osemročné gymnázium, zabezpečovať systematické maturitné skúšky, ale aj rozvinúť ďalšie vzdelávacie inštitúty, predovšetkým prvý slovenský učiteľský ústav na vzdelávanie učiteľov či prvý slovenský dievčenský výchovný ústav.

Úspešná bola i mimoškolská činnosť gymnázia, a to tak tvorba kvalitných učebníc, ako aj fungovanie študentských spolkov a súborov - vzdelávacieho, divadelného, speváckeho a hudobného. Profesori revúckeho gymnázia sa do rozvoja slovenského života zapísali aj úsilím o založenie hospodárskych a kultúrnych inštitútov.

Založili prvý finančný ústav i prvé spotrebné družstvo svojho druhu v Uhorsku a rozvoj kultúrneho života inšpirovali založením Nakladateľského spolku pre vydávanie slovenských kníh. Pre svoju orientáciu a slovenského ducha sa však gymnázium v Revúcej stalo terčom útokov zo strany maďarských kruhov a 20. augusta 1874 bolo zatvorené.

Podobný osud postihol aj nižšie slovenské patronátne gymnáziá - evanjelické v Martine a katolícke v Znieve. Napriek tomu revúcke gymnázium veľmi významne prispelo k vytvoreniu úctyhodnej slovenskej stredoškolskej tradície, pripomína GBÚ ECAV na Slovensku.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá