Škody na hnuteľnom majetku hradu Krásna Hôrka budú nižšie

SITA
10.9.2012 09:21

Škody na hnuteľnom majetku hradu Krásna Hôrka, ktorý 10. marca zachvátil požiar, budú nižšie oproti pôvodnému odhadu. Najskôr boli vyčíslené na jeden milión eur, v skutočnosti je škoda pravdepodobne polovičná.

Škody na hnuteľnom majetku hradu Krásna Hôrka budú nižšie
SITA

Vyplýva to zo zoznamov ohodnotených zbierkových predmetov, poškodených požiarom a zoznamov ostatných poškodených hnuteľných vecí, ktoré v júni a júli predložilo Slovenské národné múzeum poisťovni Generali Slovensko. "Odborné ohodnotenie zbierkových predmetov, ktoré boli zničené a poškodené počas požiaru, vykonala expertná skupina zriadená Slovenským národným múzeom," dodala hovorkyňa poisťovne Generali Slovensko Lucia Makayová.

V prípade škody na nehnuteľnom majetku stále pokračuje šetrenie a poisťovňa čaká na konkrétnejšie informácie o výsledkoch verejného obstarávania na dodávateľa stavebných prác. "Doterajšie šetrenie však nenasvedčuje tomu, že by mala byť predpokladaná výška škody na nehnuteľnom majetku v inej sume ako 7 miliónov eur, vyčíslených v predbežnej expertnej správe od nezávislej spoločnosti," konštatovala Makayová. Definitívnu výšku škody bude vedieť poisťovňa určiť až po dokončení rekonštrukcie celého hradu a predložení potrebných dokumentov od dodávateľa stavebných prác. Poisťovňa môže kryť len vzniknutú škodu, to znamená náklady na obnovenie hradu do pôvodného stavu, ktorý bol zdokumentovaný v čase vzniku poistnej udalosti, nie obnovy nad rámec pôvodného stavu pred požiarom.

S blížiacim sa zimným obdobím je z pohľadu poisťovne nevyhnutné, aby sa dokončilo kompletné prekrytie celého hradu. Nepriaznivé počasie totiž môže spôsobiť ďalšie škody, čím by vznikli nové náklady na opravu. Šesť dní po požiari poisťovňa poslala na účet ministerstva kultúry zálohu na poistné plnenie vo výške dva milióny eur. Peniaze boli jednak určené na nevyhnutné opatrenia, aby nevznikli následné škody. predovšetkým sa tak však zabezpečil dostatok finančných prostriedkov pre čo najrýchlejší začiatok opravy hradu. Do dnešného dňa zo zálohy vyčerpali približne 302-tisíc eur.

Hrad Krásna Hôrka je poistený spolu s ostatným majetkom MK SR. To znamená, že poistná zmluva kryje rozsiahly majetok vrátane všetkých štátom spravovaných hradov, zámkov, kaštieľov a pod. Hlavným spolupoisťovateľom je poisťovňa Generali Slovensko so 40-percentným podielom na preberanom riziku. Ročný limit poistného plnenia vyplývajúci z poistnej zmluvy je 11 617 872 eur na nehnuteľnom majetku a 3 319 391 eur na hnuteľnom majetku. Pod uvedené limity spadajú poistné udalosti na všetkých hradoch, zámkoch, kaštieľoch, baštách a podobne, ktoré sú v správe štátu.

Požiar na hrade Krásna Hôrka vypukol v deň parlamentných volieb v sobotu 10. marca. Ako agentúru SITA minulý týždeň informoval Artur Šturmankin, hovorca Slovenského národného múzea (SNM), ktoré má hrad v správe, stále sa pripravuje nezávislý znalecký posudok všetkých škôd. Koná sa verejné obstarávanie na výber dodávateľa na sanáciu havarijného stavu Národnej kultúrnej pamiatky hrad Krásna Hôrka. Verejné obstarávanie sa ešte neuzavrelo. Ak nepadnú v zákonnej lehote žiadne námietky neúspešných uchádzačov, tak by mala byť firma, čo zrekonštruuje hrad známa 17. septembra. Šturmankin zdôraznil, že celý hrad je pripravený na rekonštrukciu. "Máme vybavené stavebné povolenie, pripravili sme stavenisko, rozvody staveniskovej vody, ako aj rozvody staveniskovej elektrickej energie."

Požiar na hrade Krásna Hôrka vypukol v deň parlamentných volieb v sobotu 10. marca. O dva dni na to začal Pamiatkový úrad Košice správne konanie o náprave. V priebehu jedného týždňa SNM vysťahovalo z hradu všetky zbierkové predmety. Okamžite provizórne zakrylo otvorené časti hradu. Zámer obnovy hradu, ktorý pripravilo SNM, schválil Krajský pamiatkový úrad (KPÚ) Košice 18. mája. Na základe neho vydal KPÚ Košice rozhodnutie, ktoré bolo jedným z podkladov pre architektov a statikov na vypracovanie projektovej dokumentácie na obnovu striech hradu. SNM zabezpečilo spracovanie prípravnej dokumentácie - komplexné zameranie objektu, urobilo verejné obstarávanie na pamiatkový a architektonicko-historický výskum horného hradu. Nové strechy na strednom a dolnom hrade budú na základe rozhodnutia pamiatkarov replikami zhoreného krovu a krytinou bude pálená viedenská škridla. To, akú strechu bude mať horný hrad, určia dodatočne výsledky historického a pamiatkového výskumu. Na hrad sa po požiari tiež zaviedla elektrická prípojka, ktorá nahradila dočasný benzínový agregát. Na hrad namontovali bleskozvod. Vyrúbali sa dreviny a dočistilo sa hradné bralo.

zdielať
zdielať
Komentáre k článku
Zdielajte článok