Hrdinstvo a symbol odvahy. Traja najvyšší činitelia hodnotili SNP

Pripomíname si 76 rokov od vypuknutia Slovenského národného povstania. Pozrite si, čo si o Povstaní myslia traja najvyšší činitelia - prezidentka Zuzana Čaputová, predseda parlamentu Boris Kollár a predseda vlády Igor Matovič. Svoje príhovory predniesli na oslavách v Banskej Bystrici.

SNP odjakživa spája s hrdinstvom

"Na každom z nás záleží, na ktorú stranu sa v sporoch svojej doby postaví a či sa zasadí za hodnoty, ktoré Slovensku pomôžu, aby bolo slobodnou, nezávislou, demokratickou, humánnou a prosperujúcou krajinou," vyhlásila v príhovore na prezidentka Zuzana Čaputová. Zdôraznila odkaz Povstania a potrebu ochrany hodnôt. Apelovala tiež, aby každý prijal svoju zodpovednosť za Slovensko. Zároveň ocenila hrdinstvo účastníkov Povstania.

Slovenské národné povstanie vypuklo 29. augusta 1944 ako reakcia domácich odbojových skupín na vstup nemeckých okupačných vojsk na územie vtedajšej Slovenskej republiky. Slovensko ako spojenec nacistického Nemecka zohrávalo významnú úlohu pri zásobovaní jeho vojsk na východnom fronte. V Berlíne sa obávali vzniku odbojových a diverzných skupín a slovenskej armáde nedôverovali.

"Udalosť, ktorú si dnes pripomíname, nám z hĺbky histórie odkazuje, že civilizačné hodnoty sa musia brániť ešte v predpolí skôr, ako sa objavia iba prvé náznaky ich ohrozenia, nie až na poslednej hradbe, ako sa to stalo v druhej svetovej vojne. Tento odkaz Povstania majme, prosím, na pamäti, lebo je to odkaz vykúpený krvou a obeťami. Prijmime preto svoju zodpovednosť za Slovensko a nesme ju tak statočne, ako to dokázala povstalecká generácia," uviedla hlava štátu.

Poznamenala, že SNP je pre ňu odjakživa spájané s hrdinstvom. Zdôraznila, že hoci mohli účastníci Povstania aj ich blízki za každý ich čin zaplatiť najvyššiu cenu, našli v sebe silu i odhodlanie a zapojili sa do ozbrojeného boja proti nacizmu a fašizmu. "Vaša odvaha, odvaha všetkých účastníkov protifašistického povstania, nám, vašim potomkom, nastavuje zrkadlo," povedala. Zdôraznila, že pre svoju vlasť a pre nás všetkých urobili najviac, čo vo svojej dobe mohli. "Kiežby to mohol niekto s odstupom trištvrte storočia povedať aj o našej generácii,"dodala.

Najvýznamnejší medzník novodobej histórie

Ľudskosť, úcta, demokracia a mier by sa mali stať trvalými hodnotami Slovenska v úcte k tým, ktorí za tieto hodnoty bojovali a zomierali aj v Slovenskom národnom povstaní, povedal Boris Kollár na oslavách SNP. Zdôraznil potrebu vedieť sa pre vyššie ciele spojiť bez ohľadu na rozdiely. Vyzdvihol aj obetu a hrdinstvo účastníkov SNP. "Našou spoločnou úlohou je nielen nezabúdať na hrdinov SNP, na hodnoty demokracie a civilizovaného pokroku, ale aj dokázať sa postaviť a vysloviť proti súčasnému nebezpečenstvu neofašizmu a neonacizmu, proti tým, ktorí šíria zlobu, nenávisť a odmietajú žiť vo svete bez vojen," uviedol.

Centrom povstania sa stala Banská Bystrica a jeho cieľom bolo odstránenie autoritatívnemu režimu Hlinkovej slovenskej ľudovej strany, prevzatie politickej moci v krajine a začlenenie Slovenska do povojnovej Československej republiky.

Skonštatoval, že SNP patrí k najvýznamnejším medzníkom novodobej slovenskej histórie a pripomenul, že sa ním náš národ zaradil k tým, ktoré odmietli samotnú podstatu fašistických a nacistických režimov. "Povstanie bolo slovenské i národné, bolo vtedajším vyvrcholením viacročného protifašistického a protinacistického odboja proti nemeckému nacizmu, ako aj domácemu kolaborantskému režimu," pripomenul predseda parlamentu.

Poďakoval sa účastníkov bojujúcim proti režimu v rôznych zoskupeniach, že sa dokázali postaviť na správnu stranu v mene ideálov slobody, humanizmu a demokracie. "Náš hrdinský národ pred 76. rokmi povstal proti okupantom, ktorí vo vojnou zmietanej Európe šírili nenávisť, násilie, rasizmus a holokaust, páchali zverstvá aj na civilnom obyvateľstve," uviedol. Pri tejto príležitosti pripomenul i vytvorenie ilegálnej Slovenskej národnej rady, ako aj osobnosti, ktoré sa o podobné skutky zaslúžili. Zdôraznil, že v záujme spoločného cieľa odstrániť nacistický diktát dokázali potlačiť svoje ideologické rozdiely. "A to je aj memento pre nás, pre súčasnosť – pre vyššie ciele sa dokázať spojiť bez ohľadu na politické názory či ideologickú rozdielnosť,"uviedol.

Symbol slovenskej odvahy

SNP je pre premiéra Igora Matoviča symbolom slovenskej odvahy. Bojovať za hodnoty podľa jeho slov treba každý deň, lebo sa tento boj neskončil, ale trvá. SNP bolo podľa premiéra povstaním proti tým, ktorí hovorili, že si nie sme všetci rovní. "Pre mňa je SNP odvaha. Symbol slovenskej odvahy, ktorú sme odmietli zapredať. Áno, možno sa niektorí počas Slovenského štátu mali dobre. Možno sa niektorí mali lepšie ako nasledujúce roky. Ale mnohí trpeli. Trpeli pre to, že si dovolili mať inú farbu pleti. Trpeli pre to, že si dovolili mať inú národnosť. Trpeli pre to, že si dovolili narodiť sa ako postihnutí alebo mať iný politický úsudok alebo presvedčenie. SNP bolo povstaním proti ľuďom, ktorí hovorili, že nie všetci sme si rovní," uviedol predseda vlády.

SNP tiež vníma ako povstanie za rovnosť malého národa v srdci Európy, ktorý si povedal, že nebude kolaborantom neľudského režimu. Rovnako si myslí, že nebolo len prejavom "voči zlým zvonku", ale aj rovnako prejavom voči prisluhovačom a kolaborantom, ktorí v krajine žili.

"Je dôležité, aby sme si pripomenuli aj to zlo, ktoré drieme v nás, lebo vtedy, keď dostane priestor rásť, vyrastie," komentoval s tým, že našou úlohou bude neustále proti tomuto zlu bojovať, aby nemalo priestor na rozbujnenie. Matovič poďakoval účastníkom Povstania za to, že aj vďaka nim súčasná generácia vie, čo je to sloboda.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá