Kažimír vymenoval nové vedenie Tiposu

Kažimír vymenoval nové vedenie Tiposu
Zdroj foto: TA3
Minister financií Peter Kažimír na základe rozhodnutia valného zhromaždenia TIPOS, a. s., vymenoval do funkcie predsedu predstavenstva spoločnosti Ladislava Kriška, ako aj členov predstavenstva Ján Barcziho, Petra Vaneka, Renátu Pisárovú a Ivana Litvaja.

Do funkcie predsedu dozornej rady Tiposu bol vymenovaný Marián Valko a za člena dozornej rady Vladimír Štric. Informoval o tom dnes tlačový odbor Ministerstva financií (MF) SR. Do funkcie predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa spoločnosti Slovenská konsolidačná, a. s., bol dnes vymenovaný Michal Pôbiš. Členmi predstavenstva sa stali Martin Lipovský a Roman Balko, členom dozornej rady Pavol Gregorčok.

Ešte k 28. augustu Kažimír na základe rozhodnutia valného zhromaždenia Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a. s., (SZRB) vymenoval do funkcie člena predstavenstva a námestníka generálneho riaditeľa pre úsek obchodný Mareka Nemečka, člena predstavenstva a námestníka generálneho riaditeľa pre úsek rizík a bankových procesov Pavla Šoltysa, ako aj členov dozornej rady banky Jána Lisého, Jozefa Straška a Martina Hrivíka.

Rezort financií vyhlásil výberové konania do SZRB, Tiposu a Slovenskej konsolidačnej 12. júna tohto roka, a to na internetovej stránke MF SR a na portáli Profesia. Výberové konania boli zverejnené aj v týždenníku Profesia – Avízo, s termínom na prihlásenie do 22. júna. Celkom sa do týchto výberových konaní prihlásilo 287 uchádzačov.

Výber sa uskutočnil písomnou formou a pohovorom. Písomným testom výberová komisia overila odborné znalosti uchádzača a osobným pohovorom odborné znalosti a schopnosti kandidátov. Na výberové konanie boli pozvaní len tí uchádzači, ktorí splnili všeobecné a kvalifikačné predpoklady.

Na základe výsledkov dosiahnutých v písomnom teste a v pohovore výberová komisia zhodnotila celkový výsledok výberového konania a podľa neho určila poradie uchádzačov. Na základe predloženého zoznamu kandidátov, ako aj odporúčaní výberovej komisie, minister financií rozhodol o obsadení jednotlivých miest v uvedených spoločnostiach.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá