Čaputová vracia NR SR tri zákony vrátane zmien v prokuratúre

TA3 SITA TASR
31.7.2020 11:13

Prezidentka Zuzana Čaputová sa rozhodla vetovať tri zákony, ktoré bude musieť parlament opäť schvaľovať. Ide o zmeny v prokuratúre, zákon o elektronických komunikáciách i zákon o komisárovi pre deti.

Zákon o prokuratúre

Prezidentka vetuje novelu zákona o prokuratúre, ktorou sa má meniť spôsob výberu generálneho i špeciálneho prokurátora. Novelu vrátila na prerokovanie NR SR, je presvedčená o protiústavnosti niektorých častí. Ak parlament prelomí prezidentkino veto, Čaputová sa obráti na Ústavný súd SR.

O funkciu šéfa GP SR by sa podľa zákona mohli uchádzať aj kandidáti, ktorí nie sú prokurátormi. Rozšíriť by sa mal okruh osôb a inštitúcií, ktoré kandidátov navrhujú. Špeciálnym prokurátorom by sa už nemusel stať len prokurátor GP. Uchádzačom o funkciu generálneho i špeciálneho prokurátora by podľa novely mohol byť občan SR, ktorý je voliteľný do NR SR a dosiahol vek aspoň 40 rokov. Vyžadovať sa bude od neho aspoň 15-ročná prax v právnickom povolaní. Podmienkou má byť aj bezúhonnosť. Kandidát na špeciálneho prokurátora bude musieť mať odbornú justičnú skúšku.

Uchádzačom o funkciu generálneho i špeciálneho prokurátora by podľa novely mohol byť občan SR, ktorý je voliteľný do NR SR a dosiahol vek 40 rokov. Vyžadovať sa bude aspoň 15-ročná prax v právnickom povolaní.

Kandidátov na šéfa GP i špeciálneho prokurátora by mohli navrhovať poslanci NR SR a aj minister spravodlivosti, verejný ochranca práv, Rada prokurátorov SR, profesijná organizácia právnikov i právnické fakulty a Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied. Špeciálneho prokurátora mohol doteraz voliť a odvolávať parlament na návrh generálneho prokurátora.

Parlament by mohol po novom podať návrh na odvolanie šéfa GP i špeciálneho prokurátora aj v prípade, ak prestane svoju funkciu vykonávať riadne, čestne, nezávisle alebo nestranne. Hlava štátu by si pred rozhodnutím o odvolaní generálneho prokurátora mohla vyžiadať stanovisko rady prokurátorov.

Zákon o elektronických komunikáciách

Prezidentka nepodpísala ani novelu zákona o elektronických komunikáciách, ktorou sa mení aj zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Právna norma mala umožniť Úradu verejného zdravotníctva SR získavať od operátorov telefónne čísla ľudí, ktorí sa nachádzali v "červených" krajinách. Novela tiež hovorí o tom, že pokuta za nedodržanie izolácie a karantény po návrate na Slovensko z "červenej" krajiny má byť do výšky 5000 eur. Uložil by ju príslušný orgán verejného zdravotníctva.

Nová úprava má umožniť dodatočnú kontrolu osôb, ktoré sa majú prihlásiť pri príchode z takzvanej červenej krajiny. "Cieľom návrhu zákona je, aby podnik poskytoval Úradu verejného zdravotníctva SR telefónne čísla zákazníkov, ktorým boli zaslané SMS, lebo sa nachádzali v nebezpečnej krajine a vrátili sa v určenom čase na Slovensko, a zároveň, v rámci všeobecnej súčinnosti, spracúvať a poskytovať ÚVZ SR anonymizované dáta aj bez súhlasu dotknutých osôb," uviedli predkladatelia.

Taktiež sa upravuje rozsah údajov, ktoré operátori môžu spracovávať bez súhlasu účastníka. Okrem telefónneho čísla by mohli "v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas spracúvať prevádzkové údaje v rozsahu identifikácie prihlásenia účastníka do siete v stanovenom čase i lokalizačné údaje účastníka aj bez súhlasu dotknutého účastníka".

ÚVZ by mohol tieto údaje zbierať, spracúvať a uchovávať najdlhšie po dobu do 60 dní, pričom po uplynutí tejto lehoty má údaje bezodkladne zničiť. "Úrad verejného zdravotníctva SR je oprávnený tieto údaje získavať len s cieľom zabránenia vzniku a šírenia pandémie alebo nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby," píše sa v materiáli.

Operátor by mohol podľa navrhovanej úpravy spracúvať lokalizačné údaje bez súhlasu účastníka, napríklad pri zasielaní varovných SMS správ.

Zákon o komisárovi pre deti

Dôvody na odvolávanie komisára pre deti a komisára pre zdravotne postihnutých sa zatiaľ neupravia. Čaputová odmietla aj novelu zákona o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím.

Novela, ktorá by umožňovala podať návrh na odvolanie komisárov aj v prípade, ak by ich konanie vzbudzovalo dôvodné pochybnosti o nezávislosti a nestrannosti pri výkone funkcie, podľa slov hlavy štátu nemala prejsť NR SR v skrátenom legislatívnom konaní. "Nenaplnili sa dôvody na skrátené legislatívne konanie," komentovala Čaputová. Doplnila, že vníma potrebu rozširovať dôvody na odvolanie takýchto komisárov, ale novela potrebuje odstrániť nedostatky v právnej úprave.

Zákon by v prípade odobrenia umožnil komisára odvolať, ak v súvislosti s výkonom svojej funkcie porušil zákon o komisároch alebo iný zákon či všeobecne záväzný právny predpis. Na odvolanie by bolo potrebné opakované porušenie. Odvolať by ho bolo možné aj v prípade, ak nevykonáva funkciu viac ako šesť mesiacov po sebe. Pribudol by tiež dôvod, ak bude konať "spôsobom, ktorý vzbudzuje dôvodné pochybnosti o jeho nezávislosti a nestrannosti pri výkone funkcie komisára".

Na odvolanie komisára by bol potrebný návrh príslušného parlamentného výboru. Dôvody v ňom budú musieť byť vysvetlené. Komisár bude mať v prípade podania návrhu možnosť vyjadriť sa k nemu ešte predtým, ako o ňom plénum rozhodne.

Zákon by v prípade odobrenia umožnil komisára odvolať, ak v súvislosti s výkonom svojej funkcie porušil zákon o komisároch alebo iný zákon či všeobecne záväzný právny predpis.

zdielať
zdielať
mReportér
Komentáre k článku
Zdielajte článok