Štátny podnik Agrokomplex bude mať nového šéfa, vyhral konkurz

Štátny podnik Agrokomplex bude mať nového šéfa, vyhral konkurz
Zdroj foto: SITA/Martin Havran (ilu)
Druhé kolo výberového konania na funkciu riaditeľa Agrokomplex Národné výstavisko, štátny podnik, rozhodlo o tom, že do stoličky riaditeľa výstaviska v Nitre zasadne Róbert Kanás. O novom šéfovi jedného z najvýznamnejších štátnych podnikov v gescii ministerstva pôdohospodárstva sa rozhodlo priamo v budove ministerstva v Bratislave.

Jediný kandidát v druhom kole

Druhého kola sa zúčastnil už len jeden kandidát, ktorý ako jediný úspešne absolvoval prvé kolo výberového konania, ktorého sa zúčastnilo 13 uchádzačov, informoval Daniel Hrežík z Odboru komunikácie a marketingu MPRV. Druhé kolo výberového konania na funkciu riaditeľa štátneho podniku Agrokomplex Národné výstavisko pozostávalo z osobného pohovoru, vedeného podľa metodiky pre výberové konania manažérov.

Ide najmä o riešenie modelovej situácie, preukázanie manažérskych zručností, ale aj osobnej integrity a v neposlednom rade znalosť legislatívy, vzťahujúcej sa k štátnemu podniku. Výberová komisia hodnotila aj efektívnu komunikáciu, zvládanie stresu a schopnosť riešiť problémy. Komisia po zhodnotení rozhodla, že Róbert Kanás spĺňa predpísanú hranicu úspešnosti a očakávania agrorezortu a stáva sa víťazom výberového konania na post riaditeľa štátneho podniku. Róbert Kanás spolu v oboch kolách výberového konania získal 162 bodov z celkového počtu 195.

Skúsený organizátor

Róbert Kanás je absolventom Slovenskej poľnohospodárskej univerzity. Pôsobil na viacerých vrcholových riadiacich postoch, najmä vo finančnom sektore, kde získal skúsenosti s vedením pracovného tímu a skúsenosti v oblasti krízového manažmentu. Kanás má aj bohaté skúsenosti s organizovaním výstav.

História štátneho podniku Agrokomplex Národné výstavisko v Nitre siaha do roku 1973. Výstavisko v Nitre patrí medzi najvýznamnejšie veľtrhové a výstavnícke spoločnosti v SR. V súčasnosti zamestnáva približne 170 ľudí. Riaditeľ štátneho podniku je štatutárnym orgánom podniku, do funkcie ho menuje minister pôdohospodárstva, ktorému je priamo podriadený.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá