Keňa prispeje v Bezpečnostnej rade OSN svojimi bohatými skúsenosťami

Keňa prispeje v Bezpečnostnej rade OSN svojimi bohatými skúsenosťami
Zdroj foto:
V nasledujúcich dňoch bude Keňa súperiť o jedno z piatich voľných miest vyhradených pre nestálych členov Bezpečnostnej rady OSN. Keňa bola navrhnutá po jednoznačnom schválení Africkou úniou v auguste 2019.

Africká únia takto opätovne vyjadrila dôveru Keni a jej vedúcej pozícii pri presadzovaní záujmov afrického kontinentu v Bezpečnostnej rade.

Keňa je známa mnohými vecami: je kolískou archeológie ľudstva, mnoho kenských bežcov na strednú a dlhú vzdialenosť dominuje na svetovej športovej scéne už desaťročia a zaujme aj turistickými atrakciami.

Vo Východoafrickej priekopovej prepadline v Masai Mara prebieha každý rok veľká migrácia pakoní, kenské rozsiahle pláže a hornatá krajina sú neprekonateľné. Okrem toho krajina vyniká ako globálny mysliteľ a podporovateľ regionálneho a globálneho konsenzu v otázkach medzinárodného záujmu.

Po schválení kandidatúry predstavila Keňa svoju desaťbodovú agendu. Zameriava sa na regionálne a globálne záujmy, konkrétne ide o tieto body:

  • budovanie mostov,
  • operácie na udržanie mieru,
  • regionálny mier a bezpečnosť,
  • boj proti terorizmu a predchádzanie terorizmu,
  • ženy, mier a bezpečnosť,
  • posilnenie postavenia mládeže,
  • humanitárne akcie,
  • spravodlivosť, ľudské práva a demokracia,
  • životné prostredie a zmena klímy,
  • ciele trvalo udržateľného rozvoja.

Bod o „budovaní mostov“ rezonuje na vnútroštátnej úrovni pri prehlbovaní kenského demokratického kreditu a pri zabezpečení mieru počas politickej transformácie a volieb. Táto agenda je dnes mimoriadne dôležitá, pretože svet potrebuje mnohostranný konsenzus v boji proti celosvetovej pandémii COVID-19 a jej nepriaznivým účinkom.

Prezident Uhuru Kenyatta, ktorý je súčasným predsedom skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov a členom predsedníctva hláv štátov a vlád Africkej únie, bol v popredí pri zapájaní svetových lídrov a inštitúcií do hľadania riešení pre opatrenia zamerané na spoločnú reakciu. Počas svojho pôsobenia v Bezpečnostnej rade OSN Keňa bude uplatňovať prístup, ktorý zabezpečí dosiahnutie svetového mieru, bezpečnosti a trvalo udržateľného rozvoja.

Keňa mala vedúcu úlohu pri podpore inkluzívneho a trvalo udržateľného rozvoja v Afrike aj mimo nej. Spolu s Írskom zabezpečila proces programu rozvoja po roku 2015, ktorý viedol k prijatiu programu trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030. Keňa vo svojej krajine dosiahla významný pokrok pri plnení cieľov trvalo udržateľného rozvoja, ktoré boli vytvorené aj počas jej spolupredsedníctva. Keňa uznáva, že trvalo udržateľný rozvoj a mier a bezpečnosť sú vzájomne závislé.

V Afrike sa považuje Keňa za bezpečný prístav a za garanta regionálneho mieru a bezpečnosti. Keňa výrazne prispela k procesu, ktorý viedol k podpísaniu komplexnej mierovej dohody, známej aj ako dohoda z Naivaše, v roku 2005 medzi vládou Sudánu a Ľudovým liberálnym hnutím Sudánu. Zohrala tiež kľúčovú úlohu v somálskom mierovom procese a naďalej podporuje Južný Sudán a Somálsko v ich úsilí pri budovaní mieru a budovaní štátu.

Keňa sa tiež zúčastnila na mierových misiách v 40 krajinách a vedie jedno z najväčších a najstarších odborných inštutúcií - Medzinárodné centrum odbornej prípravy v oblasti udržiavania mieru. Okrem toho je Keňa vynikajúcim príkladom progresívneho dosahovania rodovej rovnosti pri podpore mieru, v mierových misiách slúži jedno z najvyšších percent žien - dôstojníčok. Počas svojho funkčného obdobia sa bude Keňa ako nestály člen Bezpečnostnej rady OSN snažiť energicky presadzovať podporu agendy žien, mieru a bezpečnosti.

Keňa, ktorá je aj domovom prvej africkej laureátky Nobelovej ceny mieru profesorky Wangari Maathaiovej, sa už veľa rokov úspešne zúčastňovala na zachovaní a ochrane životného prostredia. Je prvým východoafrickým štátom, ktorý vytvoril právny rámec pre zmenu klímy vo forme zákonov zameraných na boj proti rozvoju vysokých emisií uhlíka a na zákaz jednorazových plastov. Keňa využije svoje skúsenosti a postavenie ako hostiteľská krajina v rámci Programu OSN pre životné prostredie, aby poskytla nový impulz a podporu pre globálnu environmentálnu agendu.

V oblasti humanitárnych opatrení Keňa preukázala svoj záväzok usilovať sa o mier tým, že poskytla útočisko pre viac ako 600 000 utečencov, ktorí utekali pred konfliktom a nestabilitou v Somálsku, v Južnom Sudáne a v ďalších častiach Afriky a sveta. Kenská ústava z roku 2010 je jedným z najtransformatívnejších a najprogresívnejších dokumentov na africkom kontinente. Je založený na garancii základých ľudských práv a zaručuje občanom právo určiť si, ako by mali byť vedení.

Jednou z najvýznamnejších hrozieb pre bezpečnosť Kene je terorizmus a násilný extrémizmus. Okrem opatrení na boj proti terorizmu na vnútroštátnej úrovni, bola Keňa neoddeliteľnou súčasťou regionálneho a globálneho úsilia najmä pri zavádzaní represívnych opatrení na zničenie teroristických sietí bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú. Keňa bude aktívne pokračovať v tejto agende v Bezpečnostnej rade OSN s cieľom vytvoriť prostredie na dosiahnutie dlhodobého a udržateľného mieru a rozvoja.

Z tohto súboru záruk je zrejmé, že Keňa má bohaté skúsenosti, ktoré by využila vo funkcii nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN.

Amb. Raychelle Omamo, SC, EGH
kenská ministerka zahraničných vecí

Viac informácií:

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá