Vláda odštartovala ESO, zaniknú desiatky úradov

Aktualizované:
Vládny kabinet odobril prvú legislatívnu zmenu, ktorá má odštartovať komplexnú reformu štátnej správy ESO. Návrh zákona o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe predpokladá, že do konca roka zanikne 64 štátnych úradov.

Vláda o návrhu tohto zákona hovorila už v stredu (22.8.). Rokovanie však vtedy bolo prerušené a na dnešnú schôdzu kabinetu predložil minister vnútra návrh v upravenom znení. V ňom okrem iného pribudli nové ustanovenia ohľadne postavenia obvodného úradu či sa zmenilo paragrafové znenie ohľadne krajského hasičského riaditeľstva.

Vláda prostredníctvom schváleného materiálu tiež navrhuje novelizovať zákon o Policajnom zbore. "Minister môže určiť, ktorý útvar Policajného zboru má spôsobilosť byť účastníkom súdneho konania a exekučného konania a samostatne konať pred súdom v rozsahu svojej pôsobnosti," píše sa v návrhu zmeny.

Podstatná časť zmien je však venovaná napríklad krajským školským a stavebným úradom a územným vojenským správam. Ich pôsobnosť má prejsť na existujúce obvodné úrady v sídle kraja. Majetok štátu v správe týchto úradov sa zverí do správy ministerstva vnútra. Obdobne sa ministerstvu vnútra zveruje aj personálna pôsobnosť vo vzťahu k zamestnancom uvedených úradov.

Zrušené by mali byť krajské úrady životného prostredia, krajské úrady pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie ako aj krajské pozemkové, lesné a katastrálne úrady. Ich kompetencie sa presunú do príslušného špecializovaného orgánu nižšieho stupňa v pôsobnosti príslušného ústredného orgánu štátnej správy.

Týmto spôsobom sa obmedzí počet subjektov, ktoré doteraz nakladajú s majetkom štátu, vykonávajú verejné obstarávanie a rozhodujú o personálnych otázkach. Vláda si od tohto opatrenia sľubuje aj stransparentnenie riadenia a kontroly verejných prostriedkov. Predložený návrh tiež mení status 90 rozpočtovým organizáciám.

Reforma ESO by sa mala realizovať v dvoch fázach. Prvá sa realizuje schváleným návrhom zákona, ktorý musí ešte odobriť Národná rada SR. To má vytvoriť predpoklady pre realizáciu druhej etapy opatrení. V nej pôjde o integráciu všetkých pôsobností miestnej štátnej správy do jedného štátneho úradu.

Fico: O funkcie aj nominanti Smeru
Reforma štátnej správy ESO spôsobí búrku v pohári a prinesie niektoré bolestivé zmeny. Tvrdí to premiér Robert Fico, ktorý napriek tomu na zmenách trvá.
Takto zásadnú reformu totiž podľa jeho slov dokáže presadiť iba vláda jednej strany, ktorá nemusí brať ohľady na nominantov koaličných politických strán v štátnej správe. Aj preto je podľa neho dôležité, že vláda dnes dokázala schváliť návrh zákona, ktorý ruší 64 štátnych úradov.

"Ja si uvedomujem, že pôjdeme často voči vlastným ľuďom, voči našim nominantom, ktorí boli nominovaní a vymenovaní do funkcií na špecializovanej krajskej úrovni len pred pár týždňami a skončia 1. januára 2013. Ale sám by som sa cítil vinný, keby sme túto šancu, že sme v jednofarebnej vláde, nevyužili,"
podčiarkol dnes šéf slovenskej exekutívy.

Podľa neho ESO bude najzásadnejšou reformou fungovania štátu od roku 1989. Priniesť má flexibilnejšie fungovanie štátnych úradov ako aj nižší počet štátnych rozpočtových organizácií. "Slovensko z hľadiska štátnej správy je jeden zhnitý 20 ročný rybník, kde okrem kaprov nemáte nikoho a nič - už tam ani rybári nechodia. Tak hoďme do tohto rybníka desať šťúk a dajme okolo tohto rybníka desať rybárov. O toto ide - potrebujeme to vyčistiť," vysvetľoval predseda vlády.

Záznam tlačovej besedy

TOP videá

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá