Nedostatočné, tvrdia o záchranných opatreniach zamestnávatelia

Iniciatíva slovenských maloobchodníkov víta opatrenia vlády na podporu zamestnávateľov a živnostníkov. Niektoré však považujú za nedostatočné, neriešiace problémy maloobchodu. Nedostatočné, mali by zahŕňať aj veľké podniky, tvrdia aj zástupcovia automobiliek.

Iniciatíva slovenských maloobchodníkov vznikla ako reakcia na súčasnú kritickú situáciu v maloobchode. Podpísalo sa pod ňu niekoľko desiatok veľkých a menších maloobchodných spoločností a prezentuje tak názor väčšiny spoločností v tomto segmente.

Limit príspevkov je vraj diskriminačný

"Vítame rozhodnutie vlády SR prijať viacero opatrení na ochranu podnikateľov a živnostníkov pred dosahmi pandémie COVID-19. Rozumieme, že ide len o prvý návrh opatrení novej vlády, avšak ako iniciatíva združujúca slovenských maloobchodníkov ich nepovažujeme v tejto chvíli za dostatočné, keďže neriešia viacero problémov, ktorým maloobchodníci čelia," uviedli slovenskí maloobchodníci v reakcii na opatrenia vládneho kabinetu.

Viaceré opatrenia sú podľa iniciatívy nedostatočne zadefinované a z pohľadu maloobchodníkov zatiaľ nejednoznačné. "Nastavený maximálny limit príspevkov 200.000 eur na jednu spoločnosť považujeme za diskriminačný voči väčším zamestnávateľom a môže ohroziť veľké množstvo pracovných miest," upozornili slovenskí maloobchodníci.

A čo problém s platením nájomného?

Podčiarkli, že žiadne z opatrení nerieši problém s platením nájomného. "Väčšina prenajímateľov naďalej vyžaduje platby aj za prenájom priestorov prevádzok, ktoré nemôžeme využívať," informovala iniciatíva.

Maloobchodníci patria podľa iniciatívy medzi najzasiahnutejšie časti slovenskej ekonomiky. "Vyzývame preto vládu, aby pripravila aj adresné opatrenia pre tento segment. Okrem kompenzácie miezd zamestnancov považujeme za nutné pripraviť aj legislatívnu úpravu vzťahov s prenajímateľmi tak, aby boli vzájomné vzťahy oboch strán rovnocenné. Za Iniciatívu slovenských maloobchodníkov sme pripravení na takýchto opatreniach spolupracovať a kedykoľvek ich konzultovať," dodali slovenskí maloobchodníci.

Iniciatíva slovenských maloobchodníkov vznikla ako reakcia na súčasnú kritickú situáciu v maloobchode. Podpísalo sa pod ňu niekoľko desiatok veľkých a menších maloobchodných spoločností a prezentuje tak názor väčšiny spoločností v tomto segmente.

Nespokojní sú aj zástupcovia automobiliek

Združenie automobilového priemyslu je opatreniami taktiež znepokojené. Podľa zástupcov automobiliek je podpora priemyslu oproti iným krajinám nedostatočná a mala by zahŕňať aj veľké podniky. Automobilkám tiež chýbajú opatrenia na podporu dočasného skrátenia pracovného času (kurzarbeit/short time work), ktoré by im umožnili zachovať pracovné miesta.

Združenie očakáva od vlády v čo najkratšom čase zvolanie opätovného rokovania so zástupcami zamestnávateľov o vytvorení balíka opatrení aj na podporu veľkých podnikov a zamestnávateľov.

"Prijaté opatrenia hodnotíme ako nedostatočné pre záchranu slovenskej ekonomiky a udržateľnej životnej úrovne zamestnancov a ich rodín v porovnaní s inými európskymi krajinami, ako sú napríklad Nemecko, Rakúsko, Veľká Británia či krajiny s porovnateľným typom ekonomík," uviedlo ZAP v reakcii na zverejnené opatrenia. Tieto krajiny podľa ZAP razantne pristúpili k plošnej záchrane ekonomiky aj pracovných miest tým, že vo svojich právnych systémoch buď už majú, alebo momentálne urýchlene prijímajú princípy "kurzarbeit/short time work".

"Princíp, keď štát a zamestnávateľ združia prostriedky, a tak sa postarajú spoločne o udržanie pracovného miesta, je vnímaný ako jeden zo základných a účinných princípov na udržanie ekonomiky v chode, elimináciu hrozby prudkého nárastu nezamestnanosti a zániku firiem bez náhrady v budúcnosti, a to bez ohľadu na to, aká je firma veľká," zdôraznilo ZAP. Pokiaľ štát tento nástroj nepodporí, môže to mať podľa združenia pre priemysel a pre príjmy Slovenska devastačné následky, ktoré môžu spôsobiť "nezvrátiteľné škody".

Opatrenia musia byť nastavené rovnako

Automobilky upozornili, že ekonomické opatrenia, najmä však princípy "kurzarbeit/short time work", musia byť nastavené rovnako a plošne naprieč hospodárskym sektorom, pretože ekonomiku krajiny tvorí celý systém, do ktorého spadajú malé, stredné aj veľké podniky. "Kritickú situáciu pochopila aj Európska komisia, ktorá významným spôsobom rozšírila rámec a možnosti poskytovania štátnej pomoci, ktorá zahŕňa aj veľké firmy," dodalo ZAP.

Združenie očakáva od vlády v čo najkratšom čase zvolanie opätovného rokovania so zástupcami zamestnávateľov o vytvorení balíka opatrení aj na podporu veľkých podnikov a zamestnávateľov. ZAP upozornilo, že tieto opatrenia ovplyvnia aj správanie sa investorov v budúcnosti. Pokiaľ by vláda neprijala požadované opatrenia, zníži to v budúcnosti konkurencieschopnosť Slovenska pri získavaní nových projektov.

Najnovšie k téme: KORONAVÍRUS

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá