Nultý ročník v školách zaváňa mnohým diskrimináciou

Odklad školskej dochádzky dostane na Slovensku približne každý desiaty predškolák. Väčšinou sa musí vrátiť naspäť do materskej školy, alebo môže nastúpiť do nultého ročníka. Tie sa však otvárajú predovšetkým pre deti zo sociálne slabšieho prostredia. Nemá ho teda každá škola, aj keď normatív na nulťáka je dvojnásobný ako na bežného žiaka.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá