Parlament schválil vyššie odvody pre živnostníkov a dohodárov

Parlament schválil vyššie odvody pre živnostníkov a dohodárov
Zdroj foto:
Minimálny vymeriavací základ pre SZČO na výpočet odvodov na sociálne a zdravotné poistenie sa od začiatku budúceho roka zvýši zo súčasných 44,2 % priemernej mzdy na 50 % priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov.

Minimálne sociálne a zdravotné odvody pre SZČO tak od začiatku budúceho roka stúpnu zo súčasných 160,24 eura na 185,3 eura. Tieto zmeny sú súčasťou parlamentom schválenej novely zákona o sociálnom poistení.

Súčasné 40-percentné paušálne výdavky sa pre SZČO ohraničia stropom 420 eur mesačne. Súčasne sa postupne počas troch rokov znížia terajšie koeficienty 2 pri sociálnom poistení a 2,14 pri zdravotnom poistení, ktorými sa delí základ dane pri výpočte vymeriavacieho základu na platenie odvodov, na spoločný koeficient 1,486. V roku 2013 sa bude uplatňovať koeficient 1,9, v ďalšom roku 1,6 a od roku 2015 konečný koeficient 1,486. Výrazná zmena v neprospech samostatne zárobkovo činných osôb však nastane aj v tom, že kým v súčasnosti sa vymeriavací základ počíta zo základu dane zníženého o zaplatené odvody, po novom sa bude vychádzať zo základu dane nezníženého o zaplatené odvody na sociálne a zdravotné poistenie.

Vyššie odvody čakajú aj ľudí, ktorí zarábajú viac ako 1,2 tis. eur mesačne. Smer totiž zvyšuje maximálny vymeriavací základ na platenie sociálnych a zdravotných odvodov na 5-násobok priemernej mzdy. V súčasnosti sa pritom nemocenské odvody platia maximálne z 1,5-násobku priemernej mzdy, zdravotné odvody najviac z 3-násobku priemernej mzdy a poistné na dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti najviac zo 4-násobku priemernej mzdy. Poslanec Jozef Mihál (SaS) pritom neúspešne navrhoval, aby sa maximálny vymeriavací základ zjednotil na 4-násobok priemernej mzdy a poslankyňa Helena Mezenská (OĽaNO) neuspela s návrhom na horný strop na platenie odvodov na úrovni 4,5-násobku priemernej mzdy.

Poslanci Smeru tiež odvodmi viac zaťažia príjem z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Kým v súčasnosti z príjmu z dohôd platí zamestnávateľ len úrazové poistenie pri sadzbe 0,8 % z príjmu a garančné poistenie so sadzbou 0,25 % z vyplácaného príjmu, po novom sa budú na dohodárov s pravidelným príjmom v prípade štandardnej osoby vzťahovať kompletné sociálne a zdravotné odvody so sadzbou 48,6 %. Ak bude mať štandardný "dohodár" nepravidelný príjem, jeho zárobok vláda zaťaží 43,8-percentnými odvodmi. Z nepravidelného príjmu sa totiž nebude strhávať nemocenské poistenie a poistenie v nezamestnanosti.

Nižšie odvody z dohôd budú mať študenti a poberatelia starobných, invalidných a výsluhových invalidných penzií. Študenti, invalidní a výsluhoví invalidní dôchodcovia budú z príjmu z dohôd platiť 29,8-percentné odvody. Pôjde o kompletné dôchodkové poistenie a ich zamestnávateľ bude platiť tak ako v súčasnosti garančné a úrazové poistenie. Osobitnou kategóriou budú študenti stredných škôl vo veku do 18 rokov, ktorých mesačný príjem do 66 eur naďalej nebude podliehať dôchodkovému, nemocenskému poisteniu, ani poisteniu v nezamestnanosti. Ide o pozmeňujúci návrh poslanca Igora Matoviča (OĽaNO), ktorý podporili aj poslanci Smeru-SD.

Najnižšie odvody sa budú vzťahovať na starobných a výsluhových dôchodcov, keďže ich príjem z dohôd vláda navyše oproti súčasnosti zaťaží len starobným poistením a poistením do rezervného fondu solidarity. Ich odvodová sadzba tak bude predstavovať 23,8 %. Starobní penzisti totiž už v súčasnosti ani pri pracovnom pomere neplatia invalidné poistenie.

Študent denného štúdia bude môcť uzatvoriť dohodu o brigádnickej práci študentov, ak má do 26 rokov. Ďalším schváleným pozmeňujúcim návrhom sa umožní súbeh dobrovoľného dôchodkového poistenia s dobrovoľným nemocenským poistením bez povinnosti súbehu s dobrovoľným poistením v nezamestnanosti.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá