Niektorí voliči dostali nekompletné hlasovacie lístky. MV reaguje

Ak volíte zo zahraničia, dostali ste kompletnú sadu hlasovacích lístkov? Niektorí voliči sa sťažovali, že niektoré strany v obálke chýbali, prípadne boli duplicitne. Ministerstvo vnútra tvrdí, že registruje len štyri chybné zásielky z vyše 55 tisíc a ide o chybu ľudského faktora.

Demokratická strana sa v prípade chybných hlasovacích lístkov obracia na ústavný súd a žiada ho o stanovisko.

"V prípade, že volič nedostal v obálke úplnú sadu hlasovacích lístkov, alebo sa vyskytol iný nedostatok, je potrebné, aby túto skutočnosť hneď oznámil odosielateľovi a bude mu obratom zaslaná nová sada hlasovacích lístkov. Kontaktovať je vždy potrebné odosielateľa, teda tú obec, ktorá mu hlasovacie lístky zaslala, resp. ministerstvo ak mu zaslalo hlasovacie lístky," uviedlo ministerstvo vnútra.

Ministerstvo vnútra má povinnosť do 25. januára zaslať hlasovacie lístky, obálky a poučenie o spôsobe hlasovania voličom, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a požiadali o voľbu poštou. Koalícia PS/Spolu informovala, že na sociálnej sieti zaznamenala sťažnosti voličov zo zahraničia, ktorí poštou nedostali všetky lístky.

Odporúča, aby mail, ktorým volič požiada o novú sadu hlasovacích lístkov na obec, zaslal pre informáciu v kópii aj na adresu volby@minv.sk. Ministerstvo tvrdí, že za celú Slovenskú republiku zaznamenalo zatiaľ len štyri oznámenia o chybných zásielkach z počtu 55 141 odoslaných. "Vo všetkých prípadoch ide o ľudský faktor. Sady volebných materiálov skladajú do obálky zamestnanci obecných úradov, mestských úradov a zamestnanci odboru volieb referenda a politických strán. Ministerstvo vnútra upozornilo prostredníctvom okresných úradov všetky obce na Slovensku, aby na reklamácie voličov reagovali urýchlene, a novú sadu hlasovacích lístkov zaslali voličovi pokiaľ je možné ešte v ten istý deň," dodal rezort.

TOP videá

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá