Vláda hľadá riešenie, ako zabrániť možnej exekúcii štátneho majetku

Vláda hľadá riešenie, ako zabrániť možnej exekúcii štátneho majetku
Zdroj foto: SITA
Štát bude musieť zareagovať na nález ústavného súdu, ktorý v praxi môže viesť k čiastočnej strate ochrany štátneho majetku pred možnosťou exekúcie. Ústavný súd vo svojom náleze vyhlásil za protiústavné dve ustanovenia dvoch zákonov, ktoré takúto "imunitu" garantujú.

Parlament má pol roka na to, aby zákon opravil, inak bude nielen neúčinný, ale v príslušných častiach stratí aj formálne platnosť. Nález ústavného súdu sa týka zákonov, ktoré sú v gescii ministerstva financií. "Ministerstvo spravodlivosti rovnako ako aj ministerstvo hospodárstva intenzívne spolupracuje s ministerstvom financií na zosúladení právnych predpisov s Ústavou SR tak, aby boli zároveň primerane chránené záujmy štátu," uviedol pre agentúru SITA šéf tlačového oddelenia MS SR Pavol Kubík.

O podrobnostiach budú informovať hneď, ako to bude možné. Legislatívne zmeny, ktoré by boli odpoveďou na nález, by musela schvaľovať vlád a následne parlament. "Štát má k dispozícii dostatočné legislatívne nástroje na riešenie vzniknutého stavu. O ďalších technických či procesných krokoch budeme informovať," uviedla hovorkyňa premiéra Beatrice Hudáková.

Ústavný súd konal na podnet Okresného súdu Bratislava I. Podľa ÚS SR je v rozpore s ústavou ustanovenie zákona o správe majetku štátu, ktoré garantovalo, že na majetok štátu v správe štátnej rozpočtovej organizácie, štátneho fondu či verejnoprávnej inštitúcie alebo inej právnickej osoby, ak na základe zákona spravuje majetok štátu, nemožno uskutočniť výkon rozhodnutia, konkurzné konanie a vyrovnacie konanie podľa osobitných predpisov.

Osobitným predpisom je napríklad Občiansky súdny poriadok a Exekučný poriadok. V zákone o štátnej pokladnici označil za neústavné, že prostriedky na účte klienta štátnej pokladnice až na niektoré výnimky nepodliehajú výkonu rozhodnutia odpísaním z účtu.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá