Rokovanie vlády o diaľničných známkach i cestovnom ruchu

Motoristi by mali mať od 1. februára možnosť kúpiť si ročnú diaľničnú známku s platnosťou na 365 dní. Doplnenie súčasného znenia v nariadení vlády, ktorým sa ustanovuje výška úhrady diaľničnej známky, bude kabinet schvaľovať na svojom stredajšom rokovaní.

Témou rokovania bude tiež medzirezortný program Podpora obrany štátu na roky 2020 až 2022. Materiál sa zaoberá obrannou infraštruktúrou, dodávkami tovarov a štátnych hmotných rezerv, zdravotníckou podporou, službami a činnosťami poskytovanými Ozbrojeným silám SR na zabezpečenie obrany štátu, ale aj výskumom a vývojom zameraným na túto oblasť.

Vláda sa na svojom 192. rokovaní bude zaoberať aj medzivládnou dohodou medzi SR a Čínskou ľudovou republikou o spolupráci pri prevencii, odhaľovaní a vyšetrovaní rôznorodej trestnej činnosti, organizovaného zločinu a terorizmu. Krajiny budú spolupracovať pri výmene informácií, pátraní po hľadaných osobách, ale aj v oblasti výcviku policajných dôstojníkov.

Ďalšia dohoda, ktorou sa má vláda zaoberať, má zintenzívniť turistický ruch medzi Argentínou a Slovenskom, čomu má pomôcť zjednodušenie udeľovania víz pre mladých občanov oboch krajín.

Kabinet sa ma takisto vrátiť k odvolávaniu podpredsedu Úradu pre verejné obstarávanie Juraja Bugalu. Bod bol zaradený už na predchádzajúce zasadnutie, rokovanie o ňom však bolo prerušené. Návrh na odvolanie podal predseda ÚVO Miroslav Hlivák, odôvodňuje ho tým, že Bugala vykonával činnosť nezlučiteľnú s výkonom funkcie podpredsedu ÚVO. Poukazuje konkrétne na to, že Bugala v rámci svojej advokátskej praxe konal podľa rozhodnutia súdu v rozpore so zákonom o Registri partnerov verejného sektora.

V programe rokovania je tiež návrh na odvolanie podpredsedu Štatistického úradu Františka Bernadiča. V tomto prípade žiada o uvoľnenie z funkcie ku koncu januára sám menovaný, odvolávaciu právomoc má v rámci procesného postupu vláda.

TOP videá

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá