V slovenskej obci potvrdili už druhý prípad vtáčej chrípky

TA3 SITA
20.1.2020 13:34

Na území Slovenskej republiky sa zaznamenal už druhý prípad vtáčej chrípky. Obe nákazy boli diagnostikované v drobnochove hydiny. Prvá v obci Zbehy v okrese Nitra a druhá v obci Cífer v okrese Trnava. Informovalo o tom ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.

Rezort vyzýva na prevenciu

„Vtáčia chrípka aktuálne ohrozuje všetky krajiny V4. Najprv bola zaznamenaná koncom decembra minulého roku v Poľsku, začiatkom januára tohto roku na Slovensku, ihneď na to v Maďarsku a minulý týždeň ohlásili výskyt aj v Českej republike. Vzhľadom na ročné obdobie, klimatické zmeny a migráciu vtáctva, je nevyhnutné zvýšiť obozretnosť,“ uviedla ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná.

Oba prípady zaznamenali u drobnochovateľov. „Je preto dôležité, aby chovatelia zaviedli preventívne opatrenia a boli v týchto dňoch mimoriadne obozretní. Najväčšie riziko je však tam, kde domáca hydina môže prísť do kontaktu s voľne žijúcim vtáctvom,“ dodala Matečná.

Nákaza vtáčej chrípky bola začiatkom januára 2020 diagnostikovaná u drobnochovateľa hydiny v obci Zbehy, okres Nitra. Druhý potvrdený prípad aviárnej influenzy, inak nazývanej ako „vtačia chrípka“, bol zaznamenaný v obci Cífer, v okrese Trnava. V tomto druhom prípade ide znova o súkromného úžitkového drobnochovateľa. Ide o chov 19 kusov nosníc na produkciu vajec pre vlastnú spotrebu. Chov bol umiestnený v zadnej časti dvora rodinného domu, kde mali nosnice voľný výbeh a neboli zabezpečené proti kontaktu hydiny s voľne žijúcim vtáctvom.

Nariadili opatrenia na kontrolu

Prvý úhyn troch nosníc zistil majiteľ 15. januára tohto roka, ďalšia nosnica uhynula o deň neskôr. Chovateľ skutočnosť ohlásil na Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe v Trnave, ktorá následne odobrala uhynuté nosnice a zaslala ich zvoznou linkou na vyšetrenie do Národného referenčného laboratória vo Zvolene. To následne potvrdilo pozitívny výsledok. Ako informovalo ministerstvo, zvieratá sa v chove už nenachádzajú, všetky boli usmrtené. V chove v súčasnosti pracujú na dezinfekcii a čistení priestoru hydiny.

Regionálna veterinárna a potravinová správa v Trnave nariadila opatrenia zamerané na tlmenie choroby, jej kontrolu a zabránenie šírenia nákazy, v ochrannom pásme o polomere tri kilometre okolo ohniska a v pásme pozorovania o polomere 10 kilometrov okolo ohniska. Opatrenia naďalej platia aj v pásmach okolo obce Zbehy.

Naposledy sa objavila pred rokmi

Výskyt vtáčej chrípky bol v chove hydiny na území Slovenskej republiky naposledy zaznamenaný v období decembra 2016 až marca 2017. Vtedy bolo na Slovensku identifikovaných celkom 11 ohnísk nákazy u drobnochovateľov a chovateľov vtákov, chovaných v zajatí a 58 pozitívnych prípadov u voľne žijúceho vtáctva. Výskyt u voľne žijúceho vtáctva bol zaznamenaný aj v marci 2018. „Ide o vysokopatogénny subtyp H5N8, ktorý bol potvrdený koncom roka 2019 aj v susednom Poľsku. Vtáčiu chrípku nedávno zaznamenali aj v Maďarsku a Českej republike,“ dodalo ministerstvo pôdohospodárstva.

Agrorezort vyzýva chovateľov, aby boli mimoriadne obozretní. „Je mimoriadne dôležité zabrániť kontaktu voľne žijúcich vtákov s chovanou hydinou. Hydinu treba kŕmiť a napájať v uzavretom priestore alebo pod prístreškom, ktorý dostatočne bráni prilietavaniu voľne žijúcich vtákov a zamedzuje kontakt voľne žijúcich vtákov s krmivom a vodou, určenou pre hydinu,“ konštatovalo ministerstvo, podľa ktorého je dôležité bezodkladne oznámiť príslušnému orgánu veterinárnej správy, akékoľvek klinické príznaky vtáčej chrípky u hydiny.

„U ľudí je dôležité pri nájdení uhynutých vtákov, nedotýkať sa kadáveru, pričom upozorňujeme, že môže ísť aj o voľne žijúce vtáctvo. Dôležité je tiež správne používať osobné ochranné pomôcky a dodržiavať hygienické návyky,“ uzavrel rezort pôdohospodárstva.

zdielať
zdielať
Komentáre k článku
Zdielajte článok