Podpísali memorandum, ktoré zmení systém prideľovania eurofondov

Aktualizované:
Slovensko čaká nový model čerpania eurofondov. Zmena spočíva v spôsobe rozhodovania o projektoch, ktoré bude v rukách územnej samosprávy. Na celý proces budú dohliadať ministerstvá, pričom úlohou štátu bude technická podpora pri projektoch. Touto zmenou sa majú značne odbremeniť samosprávy.

Historická zmena

Informovali o tom pri príležitosti podpisu memoranda, ktoré prinesie výrazné zmeny v implementácii eurofondov, vicepremiér Richard Raši, zástupcovia Združenia miest a obcí Slovenska, Združenia samosprávnych krajov SK8 a Únie miest Slovenska.

„Teší ma, že tento rok štartujeme veľmi pozitívne, a to podpisom tohto memoranda medzi Úradom podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu a zástupcami miest a obcí. Niekoľko mesiacov sme spoločne hľadali optimálny model fungovania tak, aby bol celý proces čerpania eurofondov v budúcom programovom období čo najefektívnejší, najjednoduchší a aby mestá, obce a kraje, čo najviac pocítili benefity, ktoré peniaze z EÚ prinášajú. Podpis memoranda prináša historickú zmenu v procese a spôsobe, v akom budú peniaze z EÚ v programovom období 2021 až 2027 prideľované územnej samospráve,“ uviedol Richard Raši.

TOP videá

Rozhodovať budú zástupcovia samosprávy

Zmena v implementácii eurofondov spočíva podľa Rašiho v tom, ako sa bude rozhodovať o podpore projektov, ktoré budú slovenské mestá, obce a VÚC predkladať. „Toto rozhodovanie nebude v rukách riadiacich orgánov na jednotlivých ministerstvách, ako tomu bolo doteraz vo všetkých programových obdobiach od roku 2004, ale prejde priamo na zástupcov územnej samosprávy a socio-ekonomických partnerov zoskupených v tzv. radách partnerstva,“ pokračoval Raši.

Rada partnerstva bude zodpovedná za prípravu tzv. integrovaných územných stratégií, ktoré budú obsahovať zoznam projektov a zámerov, ktoré budú určené na financovanie a rozhodovanie o tom, ktorý projekt bude v budúcom programovom období financovaný z európskych peňazí.

„Toto všetko bude v kompetencii zástupcov organizácií, ktoré podpísali memorandum,“ dodal Raši. Rady partnerstva majú vzniknúť do 31. marca 2020 a 31. decembra 2020 majú byť pripravené všetky integrované územné stratégie tak, aby všetci potenciálni prijímatelia eurofondov boli od nového programového obdobia pripravení a informovaní.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá