Recyklujeme čoraz viac, do platnosti vstúpili zásadné opatrenia

Na skládkach končí menej smetí a množstvo recyklovaného odpadu zase rastie. Pomohli tomu aj dva nové zákony, a to protiskládkový balíček a tiež program predchádzania vzniku odpadu. Samosprávy sa ale obávajú, že pri dosahovaní vytýčeného cieľa budú ťahať za kratší koniec. Mnohí výrobcovia si totiž neplnia svoje povinnosti pri triedenom zbere.

V roku 2017 sa na Slovensku recyklovalo 29 percent odpadu, v roku 2018 to bolo 36 percent.

Dôležitý protiskládkový balíček

Množstvo odpadu na skládkach v priebehu troch rokov kleslo o jedenásť percent, ako uviedlo ministerstvo životného prostredia. Kým v roku 2015 končilo na skládkach 66 percent komunálneho odpadu, v roku 2018 to bolo 55 percent. Posun nastal aj v oblasti recyklácie. V roku 2017 sa na Slovensku recyklovalo 29 percent odpadu, v roku 2018 to bolo 36 percent. Ministerstvo očakáva, že dáta za rok 2019 budú ešte lepšie, keďže počas roka vstúpili do platnosti dve zásadné opatrenia na zredukovanie množstva odpadu na skládkach.

V januári 2019 vstúpil do platnosti tzv. protiskládkový balíček. Ten výrazne zvýšil poplatky za skládkovanie odpadu obciam, ktoré odpad neseparujú, čím ich motivoval, aby ho začali triediť. Kým pred prijatím balíčka platili obce približne päť eur za tonu skládkové odpadu, od nového roka sa poplatky zvýšili na 11 až 33 eur za tonu. Protiskládkový balíček zároveň umožňuje MŽP uložiť skládkam, ktoré nebudú dodržiavať podmienky, pokuty v miliónoch eur.

Opatrenie EP proti plastom

Vo februári 2019 vstúpil do platnosti Program predchádzania vzniku odpadu SR na roky 2019 až 2025. Ten okrem iného venuje pozornosť množstvovému zberu odpadu, teda systému, kedy sú domácnosti priamo finančne zvýhodňované za to, že triedia odpad.

V marci zase prijal Európsky parlament úplný zákaz predaja jednorazových plastových výrobkov od roku 2021. Jednorazovými plastovými výrobkami sú napríklad plastové taniere, poháre, príbory, vatované tyčinky, paličky na balóny či slamky. Slovenský parlament zároveň v septembri schválil zákon o zálohovaní plastových fliaš, ktorý vstúpi do platnosti v roku 2022.

TOP videá

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá