Komplikuje život firiem. Poznáme Byrokratický nezmysel roka

Aktualizované:
Byrokratickým nezmyslom roka 2019 je podľa ankety Združenia mladých podnikateľov Slovenska paragraf, ktorý bráni elektronizácii účtovníctva v malých firmách. O víťazovi rozhodlo online hlasovanie, do ktorého sa zapojilo 1 447 respondentov.

Bráni elektronizácii

„Víťaz tohtoročnej ankety je príkladom regulácie, ktorá nezodpovedá dobe a dotýka sa takmer každej spoločnosti. Uvádzať na každý doklad niekoľko podpisov a jeho konkrétne účtovanie malo zmysel v minulosti, no súčasnosti všetky potrebné informácie nájdu tak podnikatelia, ako aj kontrolné orgány v účtovných softvéroch,“ uviedol predseda Združenia mladých podnikateľov Slovenska Ján Solík.

Druhým problémom podľa neho je, že túto problematiku regulujú viaceré zákony. "Kým zákon o DPH zodpovedá dobe, zákon o účtovníctve žiaľ nie. Dôsledkom je právna neistota a administratívna nadpráca, ktorá zbytočne zaťažuje firmy. Spoločnosti, ktoré upúšťajú od papierových dokladov, tak fungujú v akejsi šedej zóne, no najmä menšie firmy si radšej povedia, že nebudú riskovať prípadné pokuty a elektronizácii účtovníctva sa vyhýbajú,“ dodal Solík.

Aké sú ďalšie nezmysly?

Druhé miesto v ankete získala povinnosť vydavateľov kníh zasielať na vlastné náklady povinné výtlačky vydaných kníh do zákonom stanovených knižníc. Problémom totiž je, že ich musia posielať aj do knižníc, ktoré s témou danej knihy vôbec nesúvisia. "V Parlamentnej knižnici alebo Štátnej vedeckej knižnici tak napríklad podľa zákona majú ročne končiť stovky románov pre ženy či knihy pre deti," uvádza sa v tlačovej správe Združenia mladých podnikateľov Slovenska.

Tretiu priečku obsadila povinnosť podnikateľov oznamovať voľné pracovné miesta. „Táto regulácia je učebnicovým príkladom úradníckej nadpráce. Každý podnikateľ, ktorý hľadá zamestnanca, sa snaží nájsť vhodnú formu na propagáciu voľného pracovného miesta, keďže len tak si zabezpečí dostatok vhodných kandidátov. Štát by mu nemal prikazovať, aby použil určitú platformu. Ide o podobne absurdnú situáciu, ako keby štát prikazoval podnikateľom, akou formou majú propagovať svoje produkty. Čerešničkou na torte je, že uvedenú povinnosť si podnikateľ splní aj vtedy, keď inzeruje pracovné miesta na konkrétnych komerčných portáloch. Štát tak vybraným pracovným portálom garantuje biznis a zvýhodňuje ich oproti konkurentom,“ konštatuje Solík.

Len s tesným odstupom skončila na štvrtej priečke nevykonateľná povinnosť zamestnávateľa, ktorý je sankcionovaný za prípadné duplicitné využitie rekreačného príspevku zamestnancom u viacerých zamestnávateľov, aj keď nemá žiaden nástroj, ako si to skontrolovať. „Podobnú situáciu zažívajú stovky firiem, ktoré sú penalizované za nepravdivé čestné vyhlásenia študentov uplatňujúcich si odvodové výnimky, aj keď nemajú žiadnu možnosť si ich pravdivosť overiť. Žiaľ, história sa opakuje a štát opäť hodil podnikateľom na plecia zodpovednosť a sankcie za niečo, čo si nevedia ani pri najlepšej vôli overiť,“ konštatuje Solík.

TOP videá

Nominovali desiatky opatrení

Podnikatelia nominovali do tohtoročnej ankety Byrokratický nezmysel roka 69 opatrení. Dominovali námety, ktoré súvisia s digitalizáciou a antibyrokratickým zákonom. Značná časť súvisela aj s novoprijatou legislatívou vyplývajúcou z poslaneckých návrhov, ktoré sú schvaľované bez dôsledného pripomienkovania a analýz ich dopadov. Vo finálovej desiatke sa objavili aj regulácie, ktoré sú prežité a nezodpovedajú súčasnosti, či dokonca také, ktoré od podnikateľov požadujú nemožné. Príkladom je ustanovenie Zákonníka práce týkajúce sa pracovného času pri dvojzmennej prevádzke, podľa ktorého je potrebné vtesnať 16 hodín a 30 minút do rozmedzia 16 hodinového úseku medzi šiestou hodinou ráno a dvadsiatou druhou hodinou večer.

Byrokratický nezmysel je anticena pre legislatívne opatrenie komplikujúce život podnikateľom. Jej cieľom je identifikovať nezmyselné byrokratické opatrenia zbytočne zaťažujúce podnikateľov a upriamiť na ne pozornosť kompetentných s cieľom odstrániť ich z legislatívy. Anketa vznikla v roku 2012 a jej vyhlasovateľom je Združenie mladých podnikateľov Slovenska, odborným garantom Združenie podnikateľov Slovenska. Odborným konzultantom je Centrum lepšej regulácie Slovak Business Agency a partnermi sú Republiková únia zamestnávateľov, Slovenská komora daňových poradcov a portál Podnikajte.sk.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá