KDH chce sociálne štipendiá aj pre zahraničných študentov

KDH chce sociálne štipendiá aj pre zahraničných študentov
Zdroj foto: SITA
Poslankyňa z KDH Monika Gibalová chce presadiť, aby štipendium od štátu mohli získať aj študenti zo sociálne slabších rodín, ktorí sa rozhodli študovať v zahraničí.

„Študenti, ktorí si vyberú študijný program, alebo jeho kombináciu, ktorý nie je možné študovať na slovenských univerzitách alebo vysokých školách sa dostávajú do nevýhodného postavenia voči študentom študujúcim v SR, ktorí sú poberateľmi sociálneho štipendia,“ dôvodí poslankyňa.

Ide podľa nej o študentov, ktorí by v prípade štúdia na slovenskej univerzite spĺňali podmienky pre poberanie sociálneho štipendia a bolo by im priznané. Gibalová navrhuje, aby bol zákon účinný od začiatku roka 2013.

Slovenskí vysokoškoláci môžu získať v novom akademickom roku 2012/2013 mesačné štipendium v maximálnej výške 225 eur, ak študujú v mieste svojho trvalého bydliska a 270 eur, ak do školy dochádzajú viac ako 30 kilometrov. Minimálna suma je 10 eur mesačne.

Minister školstva Dušan Čaplovič (Smer-SD) zmenil vyhlášku, ktorá upravuje priznávanie sociálnych štipendií. Odôvodňoval to špekuláciami, vďaka ktorým sa k peniazom od štátu dostávali študenti, ktorí by na ne inak nemali nárok. Štipendium im bolo pridelené napríklad formálnou zmenou trvalého bydliska k starým rodičom. Mnohí tiež disponovali rozhodnutím súdu, že sú vyživovaní rodičmi napríklad v čiastke desať eur, na základe čoho získali štipendium.

Ak mal študent toto rozhodnutie súdu, nezohľadňovalo sa, či sú jeho rodičia rozvedení, či s nimi žije pod jednou strechou, ani aké sú ich majetkové pomery. Podľa zmenenej vyhlášky, ktorá má platiť od nového akademického roka, sa pri posudzovaní nároku na štipendium bude zohľadňovať aj príjem rodičov. A to aj v prípade, že má voči nim študent upravenú vyživovaciu povinnosť, ak však rodičia nie sú rozvedení.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá