Bratislavský Národný futbalový štadión pozná svojho nájomcu

Aktualizované:
Víťazom verejno-obchodnej súťaže na nájom Národného futbalového štadióna, ktorú ešte v apríli vyhlásila spoločnosť NFŠ, sa stala spoločnosť ŠK Slovan facility services.

V záujme zachovania objektivity uvádzame, že majiteľ Národného futbalového štadióna je zároveň majiteľom televízie TA3.

Kritériami na hodnotenie záväzných ponúk uchádzačov bola výška fixnej zložky ročného nájomného, pričom minimálna požadovaná hodnota bola 1 000 000 eur, výška variabilnej zložky ročného nájomného, kde išlo o určenie hranice ročných tržieb, od ktorej sa bude uplatňovať obratové nájomné vo výške 50 %. Ďalším kritériom, ktoré by sa uplatňovalo, keby nebola predložená žiadna ponuka na prioritnú, štyri roky trvajúcu nájomnú zmluvu s opciou tri roky, by bola aj navrhnutá doba trvania nájmu.

Tieto podmienky súťaže predstavovali minimálne požiadavky ministerstva školstva, ktoré malo v zmysle zmluvy o budúcej kúpnej zmluve právo k súťaži sa vyjadriť a schváliť finálne podmienky pre nájomcu. „Teší nás, že Národný futbalový štadión už má konečne svojho nájomcu, ktorý sa bude kvalifikovane starať aj o prevádzkovú stránku akou je starostlivosť o trávnik, či všetky technológie. Štadión tak môže naplno rozvinúť svoj potenciál," povedal Pavel Komorník, predseda predstavenstva NFŠ.

Súťaž bola zverejnená v printových a online verziách viacerých mienkotvorných periodík s celoeurópskou pôsobnosťou. Podklady k súťaži si vyžiadalo niekoľko zahraničných operátorov napríklad z Veľkej Británie či Nemecka, ale finálnu ponuku predložila iba spoločnosť ŠK Slovan facility services. Tá ponúkla fixnú zložku nájomného vo výške 1 023 000 eur, pri tržbách nad 6 000 000 obratové nájomné vo výške 50 % a dobu trvania nájmu 10 rokov s 10 ročnou opciou. Odhadované ročné prevádzkové náklady štadióna sú vo výške 5 000 000 eur.

TOP videá

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá