V Kežmarku platí mimoriadna situácia, stav premávky je kritický

Aktualizované:
V celom Kežmarku platí mimoriadna situácia, ktorú vyhlásil primátor mesta Ján Ferenčák. Dôvodom je kritická situácia plynulosti cestnej premávky, zapríčinená zlým stavebnotechnickým stavom mosta vedúceho cez rieku Poprad na ceste I. triedy 66.

Podľa primátora sú ohrozené životy

Podľa primátora vzniklo nebezpečenstvo ohrozenia života, zdravia a majetku občanov mesta. Slovenská správa ciest obmedzila dopravu na moste pre vozidlá nad 5 ton. Úsek je súčasťou prieťahu z Popradu na Starú Ľubovňu, no zároveň aj vstupnou bránou do mestskej priemyselnej zóny.

Most pri hypermarkete Lidl na ulici Nižná brána je v správe SSC, ktorá tam osadila aj zvislé dopravné značenie upozorňujúce na obmedzenie. „Vlastník mostného objektu Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest počas doby mimoriadnej situácie vykoná opatrenia na odklonenie dopravy v inkriminovanom úseku na nevyhnutné zamedzenie prípadného ohrozenia zdravia, života a majetku osôb. Ďalej vykoná nevyhnutné práce na príprave a realizácii odstránenia zlého stavebnotechnického stavu mosta a zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti dopravy na štátnej ceste I/66,“ uvádza sa v texte o vyhlásení mimoriadnej situácie zverejnenom na internetovej stránke mesta.

Do doby rekonštrukcie mosta musí SSC podľa primátora prijať aj opatrenia na odklonenie tranzitnej dopravy a zabezpečenie obslužnej dopravy dotknutého územia, v ktorom je vysoká koncentrácia priemyslu a služieb v rámci mesta Kežmarok.

Po novom roku môže byť horšie

Veľmi zlý technický stav mostu potvrdila aj hovorkyňa SSC Lucia Karelová. „Nosná konštrukcia mostného objektu v súčasnom stave spĺňa iba čiastočne základné podmienky kladené v súčasnosti platnými normami a predpismi ohľadne bezpečnosti premávky na mostných objektoch,“ uviedla. Zároveň dodala, že premávka po mostnom objekte je pri dodržiavaní stanovenej zaťažiteľnosti možná bez ďalších obmedzení. „Vzhľadom na súčasný technický stav konštrukcie mostného objektu spracovateľ diagnostiky odporúča začať s prípravou rekonštrukcie, alebo prestavby mosta. Stavba si však vyžiada pomerne vysoké náklady na vybudovanie obchádzkovej trasy,“ vysvetlila.

Správa ciest však v utorok nevedela, kadiaľ povedú obchádzkové trasy. Podľa Karelovej sa na riešeniach pracuje. „Cesty I. triedy sú prepojené smerom cez Prešov a smerom na Poprad a na diaľnicu D1,“ dodala. Ďalším problémom je, že most, cez ktorý by bolo možné odkloniť dopravu na ulici Nižná brána, je rovnako v zlom stave. „Oba mostné objekty majú obmedzenia,“ potvrdil primátor Kežmarku.

O zmene dopravného značenia sú informovaní aj prepravcovia, ktorých by navigačné systémy mali nasmerovať mimo tento mostný objekt. Primátor Ferenčák uviedol, že sa obáva vyhrotenia situácie po novom roku. Most je totiž súčasťou hlavného prieťahu z Popradu na Starú Ľubovňu, no zároveň aj vstupnou bránou do priemyselnej zóny, v ktorej investori pripravujú nové investície. Svoj závod v uvedenej lokalite v tomto roku začala stavať nemecká spoločnosť Mubea Engineering AG, vzniknúť má aj inžinierske centrum a centrum na náhradné diely.

TOP videá

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá