Európa bude klimaticky neutrálny kontinent. V EP predstavili plán

Európsky ekologický dohovor stanovuje, ako urobiť z Európy prvý klimaticky neutrálny kontinent do roku 2050, podporiť hospodárstvo, zlepšiť zdravie ľudí a kvalitu života, starostlivosť o prírodu a na nikoho pri tom nezabudnúť. To sú hlavné prvky dokumentu, ktorý na pôde Európskeho parlamentu predstavili šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a výkonný podpredseda EK pre Európsky ekologický dohovor Frans Timmermans.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen chce dať sto miliárd eur na pomoc členským krajinám EÚ, ktoré sú stále závislé prevažne od fosílnych palív. Politička zaradila boj proti klimatickým zmenám medzi svoje top priority v rámci päťročného pôsobenia v tomto poste. Prvá žena v úrade predsedníčky EK vyhlásila, že Európa sa do roku 2050 stane prvým uhlíkovo neutrálnym kontinentom.

Nová stratégia rastu

Je to zároveň "cestovná mapa" na zabezpečenie udržateľnosti hospodárstva EÚ premenou klimatických a environmentálnych problémov na príležitosti vo všetkých politických oblastiach. Najvyšší predstavitelia exekutívy EÚ upozornili, že ide o záväzok EK riešiť problémy súvisiace s klímou a životným prostredím, ktoré sú "hlavnou úlohou tejto generácie". Podľa ich slov sa atmosféra otepľuje, klíma sa mení z roka na rok, lesy a oceány sú znečistené a jednému miliónu z ôsmich miliónov druhov na planéte hrozí vyhynutie.

"Európsky ekologický dohovor je odpoveďou na tieto výzvy. Je to nová stratégia rastu, ktorej cieľom je transformovať EÚ na spravodlivú a prosperujúcu spoločnosť s moderným hospodárstvom efektívne využívajúcim zdroje a konkurencieschopným hospodárstvom, v ktorom v roku 2050 už nebude dochádzať k čistým emisiám skleníkových plynov a kde je hospodársky rast oddelený od využívania zdrojov," uvádza sa v dokumente EK. Cieľom tejto politiky je chrániť, zachovávať a zvyšovať prírodný kapitál EÚ a chrániť zdravie a pohodu občanov pred rizikami a vplyvmi na životné prostredie.

Podľa dokumentu EK prechod na bezuhlíkovú ekonomiku musí byť zároveň spravodlivý a inkluzívny, musí dbať hlavne na ľudí a venovať pozornosť regiónom, odvetviam a pracovníkom, ktorí pri týchto zmenách budú čeliť najväčším výzvam. "Je potrebná zmluva, ktorá spojí občanov v celej svojej rozmanitosti, pričom národné, regionálne, miestne orgány, občianska spoločnosť a priemysel budú úzko spolupracovať s inštitúciami a poradnými orgánmi EÚ," uvádza sa v stanovisku EK.

TOP videá

Chcú ukázať, ako byť udržateľný

Von der Leyenová v pléne EP upozornila, že Európsky ekologický dohovor je novou stratégiou rastu. "Ukazuje, ako zmeniť náš spôsob života a práce, výroby a spotreby tak, aby sme žili zdravšie a aby sme naše podniky stali inovatívnejšími. Všetci sa môžeme zapojiť do transformácie a môžeme z tejto príležitostí profitovať," vysvetlila.

Dodala, že treba pomôcť európskej ekonomike, aby sa stala globálnym lídrom tým, že v týchto zmenách bude prvá a bude rýchlo napredovať. "Sme odhodlaní uspieť v záujme tejto planéty a života na nej. Pre európske prírodné dedičstvo v oblasti biodiverzity, pre naše lesy a moria. Ak ukážeme zvyšku sveta, ako byť udržateľný a konkurencieschopný, môžeme presvedčiť aj ostatné krajiny, aby sa k nám pridali," odkázala šéfka eurokomisie.

Plán aj o znížení emisií

Timmermans spresnil, že EÚ čelí klimatickým a environmentálnym núdzovým situáciám a preto je nový dohovor príležitosťou na zlepšenie zdravia a života ľudí prostredníctvom zmeny hospodárskeho modelu. "Náš plán stanovuje, ako znížiť emisie, obnoviť zdravie prírodného prostredia, chrániť prírodu, vytvárať nové ekonomické príležitosti a zlepšovať kvalitu života občanov," uviedol.

Podľa jeho slov sa ekologický dohovor vzťahuje na všetky odvetvia hospodárstva, najmä však na dopravu, energetiku, poľnohospodárstvo, budovy a priemyselné odvetvia ako je výroba ocele, cementu, ale textílií a chemikálií a tiež na informačné a komunikačné technológie. Timmermans potvrdil, že eurokomisia do 100 dní predloží prvý "európsky zákon o klíme", potom v priebehu rokov 2020 - 2021 príde na rad aj stratégia pre biodiverzitu do roku 2030, nová priemyselná stratégia, akčný plán pre obehové hospodárstvo a tiež stratégia pre trvalo udržateľné potraviny a návrhy ako vytvoriť Európu bez znečistenia.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá