ÚS o Čaputovej návrhu o moratóriu rozhodne bezodkladne

ÚS o Čaputovej návrhu o moratóriu rozhodne bezodkladne
Zdroj foto: SITA/Branislav Bibel
Ústavný súd potvrdil, že návrh prezidentky Zuzany Čaputovej na začatie konania vo veci ústavnosti zákazu zverejňovať volebné prieskumy 50 dní pred voľbami predbežne prerokuje na neverejnom zasadnutí pléna. Kedy sa tak stane, zatiaľ nie je známe. Vec bola náhodným výberom pridelená sudcovi spravodajcovi Miroslavovi Durišovi.

Prezidentka napadla na ÚS predĺženie zákazu zverejňovať volebné prieskumy zo 14 na 50 dní pred voľbami. V prípade, že ÚS nepozastaví účinnosť ustanovenia, môže podľa nej dôjsť k ovplyvneniu kampane a v konečnom dôsledku aj volebných výsledkov.

Napadnutá novela zákona o podmienkach výkonu volebného práva sa vzťahuje už na najbližšie parlamentné voľby, ktoré budú 29. februára 2020. Prezidentka preto v podaní navrhla pozastaviť účinnosť ustanovenia z dôvodu možného ohrozenia informačného základného práva všetkých oprávnených voličov.

"Podľa paragrafu 80 zákona o Ústavnom súde o návrhu na pozastavenie účinnosti napadnutého právneho predpisu, jeho časti alebo niektorého jeho ustanovenia rozhodne Ústavný súd bezodkladne. Ústava Slovenskej republiky ani zákon o Ústavnom súde neustanovujú Ústavnému súdu lehotu na meritórne rozhodnutie v konaní o súlade právnych predpisov," uviedol v súvislosti s možným termínom rozhodovania Tomáš Senaj z tlačového odboru Kancelárie ÚS.

Zároveň pripomenul, že v zmysle zákona o ÚS pri prerokovaní návrhov na začatie konania sa ÚS nemusí riadiť poradím, v akom mu boli doručené, ak vec, ktorej sa niektorý návrh na začatie konania týka, považuje za naliehavú. "Ak Ústavný súd prijme návrh na začatie konania o súlade právnych predpisov na ďalšie konanie, môže pozastaviť účinnosť napadnutého právneho predpisu, jeho časti alebo niektorého jeho ustanovenia, ak ich ďalšie uplatňovanie môže ohroziť základné práva a slobody, ak hrozí značná hospodárska škoda alebo iný vážny nenapraviteľný následok," konštatoval ďalej Senaj.

Prezidentka napadla na ÚS predĺženie zákazu zverejňovať volebné prieskumy zo 14 na 50 dní pred voľbami. V prípade, že ÚS nepozastaví účinnosť ustanovenia, môže podľa nej dôjsť k ovplyvneniu kampane a v konečnom dôsledku aj volebných výsledkov. V podaní dáva do pozornosti aj právo na informácie garantované ústavou. "Napadnuté ustanovenie neprípustným spôsobom obmedzuje právo každého slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať informácie bez cenzúry a nespĺňa ústavou a dohovorom stanovené podmienky pre obmedzenie týchto práv," uvádza sa v návrhu.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá