Rokovanie NR SR o bankovom odvode i deficite verejných financií

Aktualizované:
Poslanci pokračujú v rokovaní o koaličných návrhoch zákonov. Definitívne schválili zákon o odpadoch. Hlavým bodom programu je zákon o bankovom odvode. Podrobnosti nám povedala Lenka Ježová, ktorá dianie v parlamente sleduje.

Parlament prerokuje počas druhého rokovacieho dňa 53. schôdze aj Súhrnnú výročnú správu Slovenskej republiky za rok 2018. Z výročnej správy vyplýva, že Slovensko vlani zaznamenalo deficit verejných financií na úrovni 1,1 percenta hrubého domáceho produktu, čo predstavovalo medziročné zhoršenie o 0,1 percentuálneho bodu. Dlh bol na úrovni 49,4 percenta HDP. Slovensko tak naďalej patrilo medzi krajiny s výrazne nižším dlhom v rámci Európskej únie. V rámci európskej dvadsaťosmičky malo vlani 16 krajín vyšší dlh verejnej správy ako Slovenská republika. Priemerný dlh verejnej správy krajín EÚ bol 80,4 percenta HDP.

Parlament sa bude zaoberať tiež poslaneckým návrhom, aby vláda bezodkladne oficiálne informovala Súdny dvor Európskej únie ako aj ďalšie inštitúcie EÚ a Rady Európy, že Slovensko neratifikuje Istanbulský dohovor. Návrh uznesenia od poslancov SNS Jaroslava Pašku, Tibora Bernaťáka a Evy Smolíkovej súčasne žiada, aby vláda informovala, že nesúhlasí s tým, aby EÚ pristúpila k dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu ako celku bez predchádzajúceho jednomyseľného súhlasu všetkých členských štátov EÚ.

TOP videá

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá