Zverejnili, čo robiť, ak chce svet zabrániť klimatickej katastrofe

Organizácia Spojených národov uviedla, že svet musí v období do roku 2030 každoročne znížiť emisie skleníkových plynov o 7,6 percenta, inak premešká príležitosť zabrániť ničivej klimatickej zmene. Vyplýva to zo správy Programu OSN pre životné prostredie.

Na základe dohody podpísanej v roku 2015 v Paríži sa signatárske krajiny snažia, aby sa súčasná globálna teplota už nezvýšila viac než o 1,5 stupňa Celzia nad teplotné hodnoty spred obdobia priemyselnej revolúcie. Tá bola približne v rokoch 1750-1850.

UNEP vo svojej správe takisto uvádza, že ak sa celosvetovo okamžite a prudko nezníži využívanie fosílnych palív, nebude možné ciele vyplývajúce z parížskej dohody dosiahnuť. Svetová meteorologická organizácia v pondelok zverejnila správu, ktorá sa zakladá na meraní a zhromažďovaní údajov z 53 krajín sveta. Množstvo emisií CO2 každoročne narastá a správa WMO upozorňuje, že aj napriek všetkým záväzkom vyplývajúcim z parížskej dohody "niet náznaku spomalenia, a už vôbec nie poklesu koncentrácie skleníkových plynov v atmosfére".

TOP videá

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá