Súdna rada sa zaoberala Treemou, chcú začať disciplinárne konania

Súdna rada sa opäť zaoberala sudcami, ktorí mali komunikovať s Marianom Kočnerom cez aplikáciu Treema. Tento problém rieši päťčlenná komisia, ktorá predsedníčke rady Lenke Praženkovej odporučila, aby začala disciplinárne stíhanie voči tým, ktorú situáciu neprišli vysvetliť. Po sudcovi Davidovi Lindtnerovi požiadala o prerušenie funkcie aj sudkyňa Miriam Repáková, ktorá rozhodovala v kauze Technopol Servis.

Komunikácia s Kočnerom

Komisia Súdnej rady, ktorá sa zaoberá komunikáciou sudcov s podnikateľom Marianom Kočnerom, bude pokračovať vo svojej činnosti v päťčlennom zložení, ako bola zriadená. Rozhodli o tom členovia Súdnej rady. Debatovali aj o fungovaní v trojčlennom zložení. Zároveň komisia odporúčala predsedníčke Súdnej rady Lenke Praženkovej, aby začala disciplinárne stíhanie voči sudcom, ktorí neprišli na zasadnutie komisie vysvetliť údajnú komunikáciu s Kočnerom.

"Navrhli sme predsedníčke Súdnej rady, aby využila svoje oprávnenie podať návrh na disciplinárne konanie voči všetkým tým sudcom, o ktorých dosiaľ komisia rokovala a voči ktorým zatiaľ disciplinárne návrhy podané neboli," povedal novinárom predseda komisie Súdnej rady sudca Najvyššieho súdu Dušan Čimo.

"Menovite zatiaľ to vyzerá tak, že sú to sudkyne Miriam Repáková a Zuzana Maruniaková. Teraz je postup taký, že predsedníčka dostala odporúčanie aj s konkrétnymi kontúrami, to znamená, že aký je väčšinový názor Súdnej rady, ktoré ustanovenia zákona, respektíve zásad sudcovskej etiky, zo strany týchto kolegov boli porušené. Predsedníčka musí toto odporúčanie vyhodnotiť a predpokladám, že aparátom kancelárie Súdnej rady bude spracovaný návrh na začatie disciplinárneho konania a bude zrejme podaný," dodal na záver Čimo.

Zaistili im mobilné telefóny

Etická komisia Súdnej rady navrhovala vyzvať sudcov, ktorým boli zaistené mobilné telefóny v súvislosti s komunikáciou s Kočnerom, aby požiadali o prerušenie výkonu svojej funkcie, aby zostala v danej situácii zachovaná dôveryhodnosť slovenskej justície. Súdna rada v pondelok prijala všetkých šesť bodov návrhu uznesenia komisie.

Komisii Súdnej rady nebolo umožnené nahliadnúť do vyšetrovacieho spisu s odôvodnením, že vyšetrovanie pokračuje a je neverejné. Skonštatovali to v pondelok niektorí členovia Súdnej rady. Komisia sa zaoberala aj názorom orgánov činných v trestnom konaní. Tie konštatujú, že prípadný skorší výsledok disciplinárneho konania, ktoré prebieha voči sudcom, by mohol ovplyvniť výsledok trestnoprávneho konania.

Päťčlenná komisia zriadená z členov Súdnej rady vznikla po tom, ako Národná kriminálna agentúra zaistila koncom augusta viacero mobilných telefónov bratislavských sudcov v súvislosti s vyšetrovaním trestných činov prijímania úplatku, zneužívania právomoci verejného činiteľa, zasahovania do nezávislosti súdu a podplácania.

TOP videá

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá