V EÚ je jediný región, kde s väčšinou pôdy hospodária ekologicky

V EÚ je jediný región, kde s väčšinou pôdy hospodária ekologicky
Zdroj foto: TASR/AP
V Európskej únii existuje iba jeden región, v ktorom je viac ako polovica poľnohospodárskej pôdy obhospodarovaná ekologickými výrobnými metódami.

Vyhráva Rakúsko

Najvyšší podiel ekologického poľnohospodárstva bol zaznamenaný štatistickým úradom Eúropskej únie Eurostatom v Salzbursku v Rakúsku, kde asi polovica (52%) z celkovej využívanej poľnohospodárskej plochy bola v roku 2016 použitá na ekologické poľnohospodárstvo. Ide o posledný rok, za ktorý má Eurostat k dispozícii regionálne údaje.

Naopak, až 13 % európskych regiónov malo v roku 2016 v ekologickom poľnohospodárstve menej ako 1 % svojej plochy. „Celková organická plocha je súčtom konvertovanej oblasti plus certifikovanej oblasti. Predtým, ako bude oblasť certifikovaná ako ekologická, musí prejsť procesom premeny, ktorý môže v závislosti od plodiny trvať 2 až 3 roky,“ ozrejmil Eurostat nízky podiel ekologického poľnohospodárstva v niektorých regiónoch EÚ.

Aké sú percentá v iných regiónoch?

Aj preto sa rozsah ekologického poľnohospodárstva v jednotlivých regiónoch EÚ značne líši. Najvyšší podiel ekologického poľnohospodárstva bol v EÚ, okrem spomínaného Salzburska (52 %), zaznamenaný na severozápade Českej republiky (30 %), v regióne Norra Mellansverige vo Švédsku (29 %), v Kalábrii v Taliansku (29 %), v regióne Mellersta Norrland vo Švédsku (28 %), v Burgenlande v Rakúsku (27 %), na Sicílii v Taliansku (26 %) a aj v Moravskoslezskom regióne v Českej republike (25%).

V porovnaní s rokom 2013 bol najväčší nárast podielu ekologického poľnohospodárstva zaznamenaný v Kalábrii v Taliansku a Salzburgu v Rakúsku, každý o +11 percentuálnych bodov (pb), za ktorými nasledovali Sicília v Taliansku a Région de Bruxelles-Capitale v Belgicku (každý + 9 pb), ako aj Alandy vo Fínsku (+8 pb).

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá