Časť mosta cez rieku Laborec sa zrútila, zistili možnú príčinu

Aktualizované:
Príčinu odtrhnutia časti chodníka na moste cez rieku Laborec v Strážskom, časť Krivošťany, zisťujú. Podľa hovorkyne predsedu KSK predpokladajú, že príčinou havárie bol krehký lom predpätej lanovej výstuže vo vnútri nosníka.

„Predpokladáme, že príčinou havárie nosníka pod chodníkom v dĺžke 21 metrov bol krehký lom predpätej lanovej výstuže vo vnútri nosníka, čo spôsobila pravdepodobne korózia. Posledná prehliadka mosta bola vykonaná 12. apríla tohto roka,“ uviedla hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková.

V pondelok dopoludnia Správe ciest Košického samosprávneho kraja nahlásili pokles vozovky na moste v Strážskom, časť Krivošťaňy. Zo strediska v Michalovciach okamžite na miesto vyslali mostného technika, ktorý vyhotovil fotodokumentáciu. Keďže zaznamenal trhliny so šírkou približne jeden centimeter, navrhol uzavretie polovice mosta. Následne krajská správa ciest požiadala políciu o usmernenie premávky. Krátko po 11:00, keď bol ešte na mieste mostný technik, sa odtrhla časť chodníka. Polícia preto ihneď most uzatvorila a informovaný bol okresný úrad Michalovce, odbor krízového riadenia.

„Intenzívne pracujeme na zistení príčin zrútenia časti chodníka a na odstránení problému. Most bude až do odborného prešetrenia príčin odtrhnutia chodníka uzavretý pre všetku dopravu. Posúdené bude statické pôsobenie a únosnosť ostatných nosníkov. Na základe výsledku tohto posudku bude rozhodnuté o celkovom alebo čiastočnom obmedzení premávky. Kraj tiež vykoná mimoriadnu kontrolu všetkých mostov, ktoré majú rovnaké stavebné riešenie, aby sme predišli prípadným škodám. Zvolaný bude aj krajský krízový štáb, ktorý sa bude situáciou zaoberať. Ako problém vnímame aj to, že v minulosti boli zrušené mostné čaty, ktoré po odbornej stránke posudzovali stav mostov. Kraj preto v súčasnosti obnovuje tieto mostné čaty a vykonáva ďalšie opatrenia, aby nedochádzalo k takýmto havarijným stavom,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.

Most cez Laborec za obcou Krivošťany, bol postavený v roku 1963. Správa ciest KSK vykonáva raz ročne obhliadky všetkých mostných objektov. Jeho stavebno-technický stav bol posúdený ako uspokojivý.

TOP videá

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá