Predložili návrh rozpočtu, zostavoval sa najťažšie za posledné roky

Aktualizované:
Balansujeme na hrane, uviedol Ladislav Kamenický. Priznal, že návrh rozpočtu na najbližšie tri roky, ktorý ministerstvo predložilo na rokovanie hospodárskej a sociálnej rady i na rokovanie vlády, sa vytváral najťažšie za posledné roky. Deficit by mal byť na úrovni 0,49 percenta HDP.

Minister financií Ladislav Kamenický: „Zostavenie rozpočtu považujem nielen ja, ale aj moji kolegovia z ministerstva za najťažšie za posledné roky. Po dlhých týždňoch náročných rokovaní dnes môžem povedať, že návrh, ktorý som predložil je nastavený na maximálnom limite, ktorý nám povoľuje zákon o rozpočtových pravidlách a dovolím si povedať, že balansujeme na hrane."

Polpercentný deficit

Predkladaný rozpočet počíta v budúcom roku s deficitom 0,49% HDP a v ďalších rokoch sú ciele stanovené na úrovni vyrovnaného rozpočtu. Celkové príjmy rozpočtu verejnej správy sú rozpočtované na úrovni 38,87 mld. eur, na druhej strane sú výdavky v celkovom objeme 39,35 mld. eur. Tieto čísla vytvárajú v roku 2020 deficit rozpočtu verejnej správy na úrovni 480 mil. eur.

„Zostavenie rozpočtu považujem nielen ja, ale aj moji kolegovia z ministerstva za najťažšie za posledné roky. Po dlhých týždňoch náročných rokovaní dnes môžem povedať, že návrh, ktorý som predložil je nastavený na maximálnom limite, ktorý nám povoľuje zákon o rozpočtových pravidlách a dovolím si povedať, že balansujeme na hrane“, uviedol pri predkladaní rozpočtu minister financií Ladislav Kamenický.

V predloženom návrhu rozpočtu sú na príjmovej ako aj výdavkovej strane zapracované zámery vlády SR realizované prostredníctvom viacerých opatrení a ďalšie tituly vyplývajúce zo schválených, resp. pripravovaných legislatívnych zmien. Prijaté boli opatrenia v objeme takmer 940 mil. eur. Na zníženie negatívnych dopadov týchto opatrení na deficit bolo potrebné prijať reštriktívne opatrenia vo výdavkoch štátneho rozpočtu. Ich celkový objem predstavuje 475,6 mil. eur. Oproti programu stability tak došlo následne k úprave deficitu na úroveň 0,49 % HDP. Rozpočet bol zostavovaný na základe údajov aktuálnej makroekonomickej prognózy ministerstva financií.

Kamenický: Rozpočet posúdi Brusel

Predpokladaná výška hrubého dlhu na rok 2020 je na úrovni 46,8 % HDP. Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2020 až 2022 predpokladá ďalšie klesanie dlhu verejnej správy. V roku 2022 by tak mal dlh klesnúť až na úroveň 44,8 % HDP.

Štátny rozpočet bude v budúcom roku hospodáriť s hotovostným schodkom 2,68 mld. eur. Celkové príjmy štátu sa rozpočtujú na úrovni 15,89 mld. eur a výdavky by mali dosiahnuť 18,57 mld. eur.

„Rozpočet verejnej správy posielame tak ako každý rok na posúdenie do Bruselu vo forme Návrhu rozpočtového plánu, čo je vlastne analytický pohľad na rozpočet. Ministerstvo financií s Európskou komisiou o týchto materiáloch komunikuje a bude komunikovať“, dodal L. Kamenický. Európska komisia následne vydá začiatkom novembra svoju pravidelnú jesennú prognózu, na základe ktorej bude hodnotiť rozpočty všetkých krajín.

TOP videá

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá