Nálezy pod D4 nie sú škodlivé, tvrdí po testoch zhotoviteľ obchvatu

Aktualizované:
Nálezy pod D4 nie sú škodlivé, tvrdí po testoch zhotoviteľ obchvatu
Zdroj foto: TASR/Jaroslav Novák
Nálezy nepovoleného materiálu na rozostavanej diaľnici D4 nie sú škodlivé pre životné prostredie a ani pre ľudské zdravie. Vyhlásila to spoločnosť D4R7 Construction, ktorá je hlavným zhotoviteľom projektu bratislavského obchvatu. Odvoláva sa pritom na hĺbkové testy. Informovala o nich aj ministerstvo dopravy.

Minimálne množstvo azbestu

Stavebník priznáva, že sa našiel aj azbest. Tvrdí však, že je to minimálne množstvo a oveľa nižšie ako úroveň, ktorá sa považuje za nebezpečnú. "Analýza medzinárodných, nezávislých akreditovaných odborníkov a laboratórií z Rakúska, Nemecka a aj skúmanie dvoma slovenskými odborníkmi na životné prostredie a verejné zdravie dokázali, že v násype sa nenachádza materiál, ktorý by bol škodlivý pre životné prostredie alebo ľudské zdravie," deklaruje D4R7 Construction. Ako podotkla, vedci prišli k záveru, že z hľadiska ochrany ľudského zdravia a životného prostredia by bolo neodôvodnené odstraňovať násypový materiál.

Generálny riaditeľ D4R7 Construction Juan José Bregel povedal, že jeho firma splnila načas dohodnutý postup s ministerstvom dopravy. Ten mal zahŕňať to, že medzinárodní a miestni odborníci vykonajú hĺbkové testovanie a poskytnú odborné posudky a že D4R7 Construction bude informovať rezort dopravy a verejnosť o výsledkoch testovania.

"Výsledky testovania pochádzajú zo vzoriek vzduchu a materiálu použitého v násypoch, ktoré boli odobraté medzi 8. augustom a 4. septembrom. Vzorky vzduchu boli odobraté na troch miestach v Bratislave. Len v jednej zo všetkých odobratých vzoriek kontrolovaných odborníkmi sa našlo minimálne množstvo azbestu, oveľa nižšie ako úroveň, ktorá sa považuje za nebezpečnú," deklaruje stavebník.

Mal povolenia i certifikáty

Na margo predmetného recyklovaného materiálu, použitého pri výstavbe D4 uviedol, že pochádzal z jediného zdroja v blízkom okolí (umelý kopec v Petržalke). "Bol zakúpený v dobrej viere a dodávateľ mal všetky povolenia a certifikáty od príslušných úradov. Nebol použitý na žiadnom inom úseku 59 kilometrov dlhého projektu," povedala firma. Deklaruje, že jednou z jej hlavných zásad je konať výlučne v súlade s platnými zákonmi a ostatnými právnymi predpismi a vyžaduje to aj od svojich dodávateľov. "Ak dodávateľ nedokáže dodržať túto zásadu, okamžite konáme a prerušíme spoluprácu s takouto spoločnosťou," podotkla D4R7 Construction.

Ministerstvo dopravy v júli upozornilo, že posledné vzorky pôdy z násypov stavby bratislavského nultého obchvatu potvrdili výskyt nepovolených látok. V troch vzorkách posledného testovania sa vyskytoval azbest, ktorý síce po zakopaní do zeme neohrozuje zdravie ľudí, avšak manipulácia s ním je nebezpečná a nemal byť použitý pod diaľnicou.

V septembri rezort dopravy uviedol, že koncesionár projektu predložil správu o rozsahu azbestu v použitých materiáloch. Koncesionár mal tiež predložiť správu o navrhovaných opatreniach a následne mal rezort rozhodnúť o ďalšom postupe. "Rezort dopravy vyzval koncesionára, aby zastavil navážanie a používanie materiálov, ktoré nie sú schválené na používanie pri výstavbe, a zároveň tento materiál zo stavby odstránil a ekologicky zlikvidoval," povedalo v septembri ministerstvo.

Mal by sa správať ako autorita

Na vyhlásenie firmy D4R7 Construction reagovalo aj hnutie OĽANO, podľa ktorého si zhotoviteľ bratislavského nultého obchvatu si robí, čo chce. "Podľa zhotoviteľa D4 a R7 násypy s azbestom netreba odstraňovať, podľa ekoauditu áno. OĽaNO žiada ministra dopravy Árpáda Érseka, aby sa správal ako autorita," vyhlásilo hnutie. Tvrdí, že od prvých podozrení z ekologického znečistenia žiadalo šéfa rezortu dopravy, aby štát prevzal kontrolu nad výstavbou bratislavského obchvatu a nespoliehal sa na nezávislý stavebný dozor, ktorého si platí zhotoviteľ.

"Aj po našich urgenciách minister dopravy vymenoval štátny stavebný dohľad, ktorý stavbu skontroloval. Výsledkom bol aj ekoaudit, ktorý potvrdil prítomnosť odpadu v násypoch diaľnice," podotklo OĽANO s tým, že minister dopravy len pred pár dňami informoval parlamentný výbor pre hospodárske záležitosti o tom, že špeciálny stavebný úrad vyzval koncesionára na predloženie sanačného plánu.

"Koncesionár predložil návrh sanačného plánu, ktorý sa posudzuje expertmi ministerstva a Národnej diaľničnej spoločnosti a po jeho odsúhlasení špeciálny stavebný úrad zaviaže koncesionára rozhodnutím daný plán vykonať," uviedol podľa OĽaNO Érsek v správe o záveroch kontroly, ktorú poslancom výboru poslal 4. októbra. Hnutie upozorňuje, že napriek tomu prišiel zhotoviteľ s vlastnými ekologickými skúškami a vo vyjadrení verejnosti tvrdí, že odstraňovať násypový materiál je neodôvodnené. OĽANO to považuje za absurdnú situáciu.

OĽANO: Zhotoviteľa by to stálo obrovské peniaze

Hnutie tvrdí, že minister dopravy uviedol v správe pre poslancov, že materiál s prítomnosťou azbestu je podľa vyhlášky ministerstva životného prostredia kategorizovaný ako nebezpečný odpad. "To znamená, že takýto materiál nemôže byť recyklovaný a nemôže byť ani dovezený na stavbu," podotklo OĽANO s tým, že zhotoviteľ opäť vo svojom vyjadrení vyjadril ignoráciu zákona s tým, že koncentrácia azbestu v násypoch je zanedbateľná.

"Je zjavné, že odstránenie násypov by zhotoviteľa stálo obrovské peniaze, Árpád Érsek mu však nemôže dovoliť, aby si robil, čo chce," povedal poslanec národnej rady Ján Marosz. Stavebník priznal, že v jednej z testovaných vzoriek sa našiel aj azbest. Tvrdí však, že je to minimálne množstvo a oveľa nižšie ako úroveň, ktorá sa považuje za nebezpečnú.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá