Dôležitá križovatka je hotová, cestovanie sa výrazne zjednoduší

Aktualizované:
Novovybudovanú križovatku Dunajská Lužná odovzdali za účasti ministra dopravy a výstavby Árpáda Érseka do užívania motoristickej verejnosti. Po viac ako ročnej obchádzke sa cestovanie na danom úseku výrazne zjednoduší.

Odbremení obec

Po úspešnej kolaudácii bol odovzdaný do užívania ďalší stavebný objekt na rýchlostnej ceste R7. Novovybudovaná mimoúrovňová križovatka tesne za obcou Dunajská Lužná smerom na Šamorín zlepší dostupnosť pre vodičov z oboch smerov a skvalitní obslužnosť priľahlého územia. Práve zlepšenie obslužnosti územia je hlavným prínosom tejto križovatky. Po uvedení rýchlostnej cesty R7 do prevádzky sa odbremení dopravou preťaženú obec Dunajská Lužná.

"Osobne ma teší, že motoristom postupne sprístupňujeme aj menšie cestné stavby, ktoré im môžu zjednodušiť cestovanie na tejto vyťaženej trase. Po tejto ceste smerom do Dunajskej Lužnej denne prejde približne 20-tisíc áut, ktoré komplikujú život obyvateľom týchto obcí. Vítam preto vyjadrenia zhotoviteľa, podľa ktorých bude možné otvoriť niektoré úseky s predstihom, " povedal minister dopravy a výstavby Arpád Érsek.

Tvorí ju most a dva objazdy

Križovatku tvorí dvojpoľový most o dĺžke nosnej konštrukcie 50,12 m, dva kruhové objazdy a úpravy cesty I/63 v celkovej dĺžke približne 685 m. Z dôvodu stiesnených pomerov sú súčasťou úpravy cesty I/63 operné múry, aby nedošlo k zásahom do susedných súkromných prevádzok.

Sprístupnením križovatky sa v prvej fáze otvára v definitívnom riešení časť cesty I/63, ktorá bola počas výstavby odklonená na dočasnú obchádzkovú trasu, vrátane kruhových objazdov, cez ktoré bude zabezpečené výhľadové napojenie na rýchlostnú cestu R7. Križovatka Dunajská Lužná je súčasťou projektu D4R7. Slovenská republika ju bude koncesionárovi splácať v platbe za dostupnosť počas koncesnej lehoty.

TOP videá

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá