Dohodli sa. Na zdravotníctvo pôjdu desiatky miliónov eur navyše

Aktualizované:
Ministerstvo zdravotníctva a ministerstvo financií sa po týždňoch rokovaní dohodli na dofinancovaní zdravotníctva vo výške 90 miliónov eur. Obsahom dohody je aj podpis memoranda medzi zdravotníckymi subjektmi, ktoré hovorí o nutnosti dodržania sociálneho zmieru.

Minister financií Ladislav Kamenický: "Na základe memoranda uvoľníme do konca tohto roka dohodnutých 90 miliónov eur na dofinancovanie zdravotníctva. Som rád, že po týždňoch rokovaní sa táto téma uzavrela. Na podpise memoranda som trval, pretože nechcem, aby sa téma zdravotníctva zneužívala pred voľbami."

Podpíšu spoločné memorandum

Memorandum podpíšu všetky tri zdravotné poisťovne, Asociácia nemocníc Slovenska, Asociácia štátnych nemocníc, zástupcovia poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti, Asociácia laboratórií, Združenia záchranných a dopravných zdravotných služieb SR a Asociácie dopravnej zdravotnej služby.

„Obsahom je, že dofinancovaná suma získaná zvýšením percenta za poistencov štátu sa použije výhradne na úhradu poskytovania zdravotnej starostlivosti s dodržaním zachovania sociálneho zmieru,“ povedala ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská. Zvýšenie percenta za poistencov štátu sa očakáva na októbrovej schôdzi parlamentu. V novembri a decembri by malo percento narásť na päť percent.

Rokovania trvali týždne

O téme dofinancovania rokovali niekoľko týždňov. "Som rád, že po týždňoch rokovaní sa táto téma uzavrela. Na podpise memoranda som trval, pretože nechcem, aby sa téma zdravotníctva zneužívala pred voľbami“, uviedol po dohode minister financií Ladislav Kamenický.

Dohodnutá suma je výsledkom týchto rokovaní a sú v nej zohľadnené všetky reálne požiadavky a zároveň možnosti rozpočtu verejnej správy, ktorý zohľadňuje všetky známe opatrenia s vplyvom na verejné financie. Rozpočet zároveň predstavuje opatrenia na zefektívnenie využívania verejných zdrojov a vytvára priestor na investície do zlepšenia výsledkov zdravotnej starostlivosti, vrátane zohľadnenia potrieb ako starnutie populácie a dofinancovanie sektora.

TOP videá

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá