Slovenská pošta si pripomína 70. výročie vzťahov medzi Čínou a Slovenskom

Pr správa
Slovenská pošta si pripomína 70. výročie vzťahov medzi Čínou a Slovenskom
Zdroj foto: PR
Spomienkou na 70. výročie diplomatických vzťahov medzi Čínou a Slovenskom budú aj tradičné poštové známky, ktoré vydá Slovenská pošta spoločne s Čínskou ľudovou republikou.

Poštová známka „Spoločné vydanie s Čínskou ľudovou republikou: Bronzová faléra z Podujanských Biskupíc“

Slovenská pošta vydáva poštovú známku „Spoločné vydanie s Čínskou ľudovou republikou: Bronzová faléra z Podunajských Biskupíc“, s nominálnou hodnotou 1,30 €.

Motívom známky je bronzová, pozlátená faléra konského postroja z pohrebiska z 8. storočia z obdobia Avarského kaganátu objaveného v roku 2017 pri stavbe obchvatu D4/R7 v Podunajských Biskupiciach. Poštová známka má rozmery 26,5 × 33,9 mm, vrátane perforácie. Známku vytlačila technikou ofsetu spoločnosť Tiskárna Hradištko, s.r.o.

Súčasne s poštovou známkou bude vydaná obálka prvého dňa tzv. First Day Cover s pečiatkou s dátumom 7. 10. 2019 a domicilom mesta Bratislava. Motívom prítlače obálky je bronzové kovanie opaska s motívom bohyne Anahity sediacej na levovi z pohrebiska v Podunajských Biskupiciach. Motívom pečiatky je strieborný denár Karola Veľkého z pohrebiska v Podunajských Biskupiciach. Obálku vytlačila technikou ofsetu spoločnosť BB PRINT, s.r.o. 

Autorom výtvarného návrhu poštovej známky je Wang Huming a grafickej úpravy Adrian Ferda. Autorom prítlače First Day Cover obálky a pečiatky je Mgr. Art. Peter Nosáľ. Autorom líniovej roskresby je Mgr. art. Ľubomír Žálec, ArtD.

Poštová známka „Spoločné vydanie s Čínskou ľudovou republikou: Strieborná kadidelnica z chrámu Famen“

Slovenská pošta vydáva poštovú známku „Spoločné vydanie s Čínskou ľudovou republikou: Strieborná kadidelnica z chrámu Famen“, s nominálnou hodnotou 1,30 €.

Motívom poštovej známky je strieborná, pozlátená kadidelnica z pokladu budhistického chrámu Famen z dynastie Tchang z 9. storočia. Poštová známka má rozmery 26,5 × 33,9 mm, vrátane perforácie. Známku vytlačila technikou ofsetu spoločnosť Tiskárna Hradištko, s.r.o.

Súčasne s poštovou známkou bude vydaná obálka prvého dňa tzv. First Day Cover s pečiatkou s dátumom 7. 10. 2019 a domicilom mesta Bratislava. Motívom prítlače FDC obálky je detail výzdoby striebornej, pozlátenej schránky na Budhove relikvie z chrámu Famen z 9. storočia s motívom  Manjushri bodhisattvu sediaceho na levovi. Motívom pečiatky je minca cisára Qian Yuan z 8. storočia nachádzajúca sa v poklade chrámu Famen. Obálku s pečiatkou vytlačila technikou ofsetu spoločnosť BB PRINT, s.r.o. 

Autorom výtvarného návrhu poštovej známky je Wang Huming a grafickej úpravy Adrian Ferda. Autorom prítlače obálky, pečiatky je Mgr. Art. Peter Nosáľ. Autorom líniovej roskresby FDC je Mgr. art. Ľubomír Žálec, ArtD. 

Poštové známky vychádzajú vo forme tlačového listu s 50 známkami. Na tlačovom liste bude 25 známok s Bronzovou falérou z Podunajských Biskupíc a 25 známok so Striebornou kadidelnicou z chrámu Famen.

TOP videá