Chcete obchodovať s bitcoinom? Budete potrebovať živnosť

Chcete obchodovať s bitcoinom? Budete potrebovať živnosť
Zdroj foto: SITA/AP
Zvýšiť ochranu pred možným praním špinavých peňazí a pred financovaním terorizmu si kladie za cieľ novela zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu z dielne ministerstva vnútra.

Zmena v zákone

Medzi ciele zmeny zákona, ktorá už bola predložená na rokovanie vlády, patria napríklad zlepšenie prístupnosti k registru konečných užívateľov výhod, posilnenie a harmonizovanie pravidiel zvýšenej starostlivosti vo vzťahu ku klientom, prijatie prísnejších opatrení na zníženie rizík legalizácie a financovania terorizmu spojených s "anonymnými predplatenými nástrojmi" alebo monitorovanie neobvyklých obchodných operácií vykonávaných prostredníctvom virtuálnej kryptomeny.

Zmena zákona má tiež viesť k precizovaniu postupu finančnej spravodajskej jednotky pri výmene informácií s príslušnými orgánmi členských štátov potrebných pri predchádzaní a odhaľovaní legalizácie a financovania terorizmu.

Novelu posúdi vláda

Pokiaľ ide o kryptomeny, novela navrhuje medzi povinné osoby v tejto oblasti zaradiť subjekty poskytujúce služby spojené s kryptomenami, pričom podmienkou poskytovania uvedených služieb bude získanie živnostenského oprávnenia. "Z dôvodov právnej istoty sa navrhuje doplnenie definície virtuálnej kryptomeny, poskytovateľa služieb peňaženky virtuálnej kryptomeny a poskytovateľa služieb zmenárne virtuálnej kryptomeny," uvádza rezort vnútra.

Návrh tiež spresňuje prístup do registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (register konečných užívateľov výhod), pričom údaje o konečnom užívateľovi výhod budú verejne prístupné. "Takisto sa ustanovuje povinnosť povinných osôb a príslušných orgánov ohlasovať zdrojovým registrom všetky nezrovnalosti, ktoré zistia medzi informáciami o vlastníckych právach dostupných v tomto registri a informáciami o vlastníckych právach, ktoré budú mať k dispozícii," deklaruje návrh. Novela by podľa návrhu mala v prípade odobrenia vládou a parlamentom nadobudnúť účinnosť 10. januára 2020.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá