Verejné obstarávanie bude zelenšie, podľa ministra zaostávame

Aktualizované:
Tovary, služby či stavebné práce by sa mohli obstarávať s nižším negatívnym vplyvom na životné prostredie. Ráta s tým Koncepcia rozvoja a realizácie zeleného verejného obstarávania v SR, ktorú schválila vláda.

Úroveň uplatňovania je nízka

Koncepciu predložili ministerstvo životného prostredia a Úrad pre verejné obstarávanie. Pripomínajú, že zelené verejné obstarávanie je pre štát strategickým nástrojom. Podľa predkladateľov je na Slovensku úroveň uplatňovania zeleného verejného obstarávania dlhodobo nízka, čo kritizuje aj Európska komisia.

Materiál informuje o modeli posilnenia implementácie zeleného verejného obstarávania v podmienkach SR. Model bol vytvorený za účelom naplnenia cieľov Stratégie environmentálnej politiky SR do roku 2030 (Zelenšie Slovensko) zabezpečovať zeleným verejným obstarávaním aspoň 70 percent z celkovej hodnoty verejného obstarávania. Ministerstvo, ako aj ÚVO už podľa predloženého materiálu pripravili všeobecnú metodiku k zelenému verejnému obstarávaniu, ktorú obstarávatelia budú môcť nájsť na webovej stránke ÚVO.

"Slovensko pri zelenom verejnom obstarávaní zaostáva. Verím, že náš spoločný materiál to zmení," poznamenal počas brífingu po rokovaní vlády minister životného prostredia László Sólymos. Ako doplnil, vlani sa medzi verejnými obstarávateľmi na Slovensku realizoval prieskum, do ktorého sa zapojilo 700 obstarávateľov. Podľa Sólymosa sa zhruba pri ôsmich percentách objednávok využívalo zelené verejné obstarávanie.

Prvý zásadný krok

Predseda ÚVO Miroslav Hlivák po rokovaní vlády poznamenal, že sa urobil prvý zásadný krok k tomu, aby sa presne pomenovalo, čo je to zelené verejné obstarávanie z hľadiska životného prostredia. Potvrdil, že ÚVO bude spolu s envirorezortom realizovať aj koncepčné školenia. Ako dodal, témou zeleného verejného obstarávania sa zaoberajú aj na každom výjazdovom rokovaní vlády v regiónoch.

"Dnes sme urobili prvý zásadný krok. Je tu všeobecná metodika, teda prvý konkrétny návod, ako si viete nastaviť podmienky súťaže, aby ste išli do zeleného verejného obstarávania," dodal Hlivák s tým, že následne budú vypracované tri produktové listy. Doplnil, že ÚVO chce v tejto problematike spolupracovať aj s OECD.

Filozofiu zeleného verejného obstarávania schvaľuje aj minister hospodárstva Peter Žiga. Pripomína, že aj jeho rezort pripravil pred časom materiál, podporujúci takúto formu tendrov. "Túto tému však musíme vnímať vo všeobecnosti aj tak, či chceme obstarávať najlacnejšie, alebo zeleno, lebo to nie sú rovnaké veličiny. Podporu nášho rezortu však zelené obstarávanie určite má," povedal.

TOP videá

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá