Po mesiacoch sa dočkali. Otvárajú obchvat Mosta pri Bratislave

Aktualizované:
Dopravou preťažená obec Most pri Bratislave sa po mesiacoch stavebných prác dočkala pozitívnej zmeny. Pre motoristickú verejnosť s časovým predstihom otvárajú obchvat obce, ktorý je súčasťou nultého obchvatu hlavného mesta a odkloní časť dopravy prechádzajúcej obcou.

„Most pri Bratislave patrí medzi obce s najvyššími dopravnými intenzitami v blízkosti hlavného mesta. Teší ma preto, že obchvat sprístupňujeme obyvateľom tejto spádovej oblasti skôr, ako sme plánovali a zjednoduší dochádzanie ľudom za prácou a do škôl a odkloní časť dopravy cez obec Most pri Bratislave. Cestovanie pre motoristov tak bude pohodlnejšie a rýchlejšie,“ povedal minister dopravy Árpád Érsek.

Takmer 5 kilometrov dlhý obchvat Mosta pri Bratislave bude po dokončení celého projektu napojený na diaľnicu D4 mimoúrovňovou križovatkou Podunajské Biskupice. Preložka bola realizovaná v polovičnom profile s výhľadom jej rozšírenia v prípade potreby na štvorpruh.

Začiatok preložky II/572 je na existujúcej ceste II/572 približne 600 m od východného okraja obytnej zástavby Vrakune, prechádza cez poľnohospodársky využívané územie medzi cestou II/572 a železničnou traťou Bratislava – Dunajská Streda, križuje cestu III/03659 a bude napojená na diaľnicu D4. Ďalej preložka pokračuje južne od obce Most pri Bratislave a končí napojením na existujúcu cestu II/572 úrovňovou križovatkou.

TOP videá

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá