Tento rok porastieme málo, na budúci rok podľa NBS ešte menej

Aktualizované:
Rast slovenskej ekonomiky by mal v tomto roku spomaliť na 2,5 % a v budúcom roku na 2,4 %. V roku 2021 by mal mierne zrýchliť na 2,7 %. Vyplýva to z najnovšej strednodobej predikcie Národnej banky Slovenska.

Aj ekonomika má svoj cyklus

NBS znížila odhad hospodárskeho rastu Slovenska na tento rok a aj na ďalšie roky. Prognózu rastu hrubého domáceho produktu pre tento rok znížila oproti predchádzajúcej prognóze o 0,8 percentuálneho bodu na 2,5 %. Odhad rastu pre budúci rok skorigovala taktiež o 0,8 percentuálneho bodu, a to na 2,4 % a pre rok 2021 o 0,1 bodu na 2,7 %. Vyplýva to z najnovšej prognózy hospodárskeho vývoja, ktorú NBS zverejnila v utorok.

Ako na tlačovej konferencii povedal guvernér Národnej banky Slovenska Peter Kažimír, centrálna banka neprichádza s prekvapivou novinkou. Národná banka podľa neho potvrdila čísla, s ktorými iné inštitúcie a rôzni analytici pracujú už niekoľko týždňov. "Slovenská ekonomika dnes kráča dolu kopcom, zatiaľ však pred nami nie je žiadna priepasť," povedal Kažimír.

Aj ekonomika má podľa Kažimíra svoj prirodzený cyklus, ktorý je prehlbovaný výrazne negatívnymi externými faktormi. Ide napríklad o neistotu okolo brexitu. Zároveň sú tu podľa neho aj ďalšie negatívne riziká, či už na Blízkom východe, ale napríklad aj napätie medzi USA a Čínou. Tieto faktory sa prenášajú do ekonomiky, čo sa odzrkadľuje na apetíte investovať. Neistota tu ešte podľa Kažimíra nejaký čas bude. "Našou povinnosťou je nepanikáriť a neprehlbovať ju. Sme presvedčení o tom, že hovoriť o kríze alebo recesii, nie je na mieste. Na mieste je byť ostražitý a investovať úsilie do udržateľnej ekonomiky," skonštatoval Kažimír.

Zamestnanosť by mala rásť

Mierne oživenie ekonomiky v roku 2021 by malo podporiť síce slabší, ale rastúci zahraničný dopyt. V prognóze sa očakáva aj mierne vyššia dynamika súkromnej spotreby pri stabilizovanej miere úspor, ktorá v súčasnosti dosahuje podľa centrálnej banky najvyššie úrovne od roku 2001. Predpokladá sa, že k rastu ekonomiky bude prispievať verejný sektor tak spotrebou, ako aj investíciami.

Vývoj na trhu práce predčil v druhom štvrťroku očakávania NBS. Súviselo to s väčšou zamestnanosťou vo verejnej správe a s rýchlejším rastom miezd v súkromnom, ako aj verejnom sektore. Dynamický mzdový vývoj bol ovplyvnený aj jednorazovými odmenami a zvýšeným vyplácaním zvýhodnených 13. platov. Slabší vývoj ekonomiky sa však bude postupne podľa centrálnej banky prejavovať aj na trhu práce. V súvislosti s tým došlo v horizonte predikcie k revízii tak dynamiky zamestnanosti, ako aj miezd smerom nadol.

Predpokladá sa však, že zamestnanosť bude naďalej rásť, a to na úrovni 0,3 % v nasledujúcich dvoch rokoch. Miera nezamestnanosti bude podľa NBS naďalej v blízkosti historických miním. Po odznení jednorazových a administratívnych opatrení a zmiernení tlakov na trhu práce, by sa mal spomaliť aj rast miezd. Ich dynamika by sa však mala udržať v blízkosti 5 %.

Inflácia bude zo súčasných úrovní podľa Národnej banky Slovenska postupne spomaľovať, a to vplyvom zmierňovania dynamiky cien komodít a aj v dôsledku prehodnotenia cyklickej pozície ekonomiky. Spotrebiteľské ceny by mali rásť v roku 2020 na úrovni 2,4 % a v roku 2021 dynamikou 2,2 %, čo je oproti pôvodnej prognóze spomalenie o 0,1 percentuálneho bodu.

TOP videá

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá