Chystáte sa meniť zamestnanie? Firmy budú prijímať menej

Zamestnávatelia na Slovensku sú v očakávaniach na štvrtý štvrťrok tohto roka menej optimistickí ako v predošlom období. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Manpower. Dôvodom je najmä spomaľovanie ekonomiky v dôsledku horšieho vývoja v zahraničí.

Naposledy mal tzv. čistý index trhu práce tak nízku hodnotu na prelome rokov 2014 a 2015.

Optimizmus výrazne klesol

Nárast počtu zamestnancov v októbri až decembri tohto roka očakáva 9 % opýtaných zamestnávateľov, 6 % oslovených firiem ich pokles. V porovnaní s tretím štvrťrokom tohto roka sa tzv. čistý index trhu práce, teda rozdiel medzi percentom zamestnávateľov, ktorí očakávajú nábor nových zamestnancov a percentom zamestnávateľov s očakávaným poklesom počtu zamestnancov, na Slovensku zhoršil o osem percentuálnych bodov, medziročne klesol o šesť percentuálnych bodov. Žiadne zmeny v počte pracovných síl vo štvrtom štvrťroku tohto roka nepredpokladá 83 % zamestnávateľov, 2 % zamestnávateľov sa k náborovým plánom nevedeli vyjadriť.

"Optimizmus výrazne klesol,“ uviedla na tlačovej besede konateľka spoločnosti Manpower Group pre Českú republiku a Slovensko Jaroslava Rezlerová. Naposledy mal podľa nej tzv. čistý index trhu práce tak nízku hodnotu na prelome rokov 2014 a 2015. "Na Slovensku je to relatívne veľký pokles," zdôraznila Rezlerová. Eufória firiem pri prijímaní nových zamestnancov podľa nej už nie je taká veľká, ako bola v predošlom období.

Najoptimistickejšie náborové plány majú veľké firmy

Zamestnávatelia v piatich z desiatich odvetví očakávajú vo štvrtom štvrťroku tohto roka zlepšenie náborového prostredia. Najoptimistickejšie výhľady hlási veľkoobchod a maloobchod, kde percento firiem s plánovaným rastom počtu zamestnancov o 10 percentuálnych bodov prevýšilo percento spoločností, ktoré plánujú prepúšťať. Negatívne sú vyhliadky v odvetví poľnohospodárstva, poľovníctva, lesníctva a rybolovu. V tomto sektore je rozdiel medzi percentom firiem s plánovaným prepúšťaním zamestnancov a percentom firiem, ktoré sa chystajú zvyšovať stav zamestnancov, 12 percentuálnych bodov v prospech firiem s očakávaným poklesom počtu zamestnancov.

Najoptimistickejšie náborové plány na štvrtý štvrťrok tohto roka majú veľké spoločnosti s 250 a viac zamestnancami. Nárast počtu zamestnancov predpokladá 20 % veľkých firiem, kým znižovanie stavu pracovnej sily avizuje 8 % veľkých spoločností. Optimistickí sú však aj zamestnávatelia s počtom zamestnancov od 50 do 249, keďže 10 % z nich chce počet zamestnancov zvýšiť a 8 % firiem plánuje počet zamestnancov znižovať. Mierne negatívny index trhu práce vykázali firmy s 10 až 49 zamestnancami. V tejto kategórii chcú 4 % firiem stav pracovnej sily zvýšiť a 5 % spoločností plánujú počet zamestnancov znížiť. Podniky s menej ako 10 zamestnancami vykázali 6 % firiem s plánovaným náborom zamestnancov a 4 % spoločností, ktoré avizujú prepúšťanie zamestnancov.

Prieskum sa vykonáva každý štvrťrok

Zamestnávatelia sú pri výhľade na štvrtý kvartál tohto roka optimistickí v takmer všetkých regiónoch na Slovensku. Vedie Bratislava, kde je o 7 percentuálnych bodov viac zamestnávateľov, ktorí chcú prijímať zamestnancov, v porovnaní s tými, ktorí plánujú ich prepúšťanie. Na západnom Slovensku je percento subjektov s očakávaným prijímaním zamestnancov o 4 percentuálne body vyššie ako percento zamestnávateľov plánujúcich prepúšťať zamestnancov. Na východnom Slovensku vo štvrtom štvrťroku tohto roka plánuje prijímať zamestnancov o 3 percentuálne body viac zamestnávateľov, ako chce stav zamestnancov znižovať. Negatívne očakávania sú len na strednom Slovensku, kde je o 2 percentuálne body viac zamestnávateľov, ktorí očakávajú prepúšťanie zamestnancov oproti tým, ktorí avizujú ich prijímanie.

Prieskum "Manpower Index trhu práce” sa vykonáva každý štvrťrok za účelom sledovania zámerov zamestnávateľov znížiť alebo zvýšiť počet zamestnancov počas nasledujúceho štvrťroku. Na štvrtý kvartál tohto roka bola oslovená reprezentatívna vzorka 751 zamestnávateľov na Slovensku s rovnakou otázkou: "Ako očakávate, že sa zmení celkový počet zamestnancov vo vašej spoločnosti v nasledujúcom štvrťroku do konca decembra 2019 v porovnaní s aktuálnym štvrťrokom?"

Spoločnosť Manpower Group poskytuje služby a riešenia, ktoré pokrývajú životný cyklus zamestnanca. Na Slovensku sa Manpower každý mesiac stará o personálnu a mzdovú agendu viac ako 2 tisíc pridelených zamestnancov, ktorých vyhľadal, a ktorí pracujú u jeho klientov.

 

TOP videá

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá