Čaplovič vidí slovenské školstvo ako nevyhovujúce dobe

Aktualizované:
Súčasná podoba vzdelávania nevyhovuje požiadavkám doby. Povedal to minister školstva Dušan Čaplovič na tlačovej besede, kde hodnotil prvých sto dní vo funkcii.

Prvých sto dní v kresle ministra školstva bolo objasňovaním pravdy o súčasnom slovenskom vzdelávaní, vede a športe a postavení mladých ľudí v spoločnosti. Touto pravdou je "nepríjemná skutočnosť, že súčasná podoba vzdelávania nevyhovuje požiadavkám doby, produkuje absolventov nie pre svet práce, ale pre úrady práce a rekvalifikačné kurzy". Na dnešnej tlačovej konferencii to vyhlásil minister školstva Dušan Čaplovič (Smer-SD).

"Bolo to sto dní presadzovania myšlienky, že vzdelávanie potrebuje modernizáciu, že sa nezaobíde bez inovácií, ktoré ho posunú na efektívnejšiu koľaj. Bolo to sto dní polemík s tými, ktorí sa bránia zmenám, vytvárajú bariéry a držia sa toho, na čo si zvykli," uviedol minister. Dodal, že vo vzdelávaní sa množstvo potrebných zmien neurobilo a ešte navyše sa viaceré "experimenty", pripravené "od zeleného stola" neosvedčili.

Zároveň však zdôraznil, že je pripravený naďalej viesť permanentný dialóg a to tak na akademickej úrovni, tak aj s učiteľmi a ľuďmi z praxe.

"V tomto viac ako trojmesačnom období som zriadil školskú štvorpartitu, platformu pre otvorený dialóg o príprave mladých ľudí na budúce zamestnanie. Do vlády som predložil tri novely zákonov, zákona o financovaní školstva, zákona o odbornom školstve a zákona o celoživotnom vzdelávaní, ktoré idú do júlového parlamentu," vyhlásil Čaplovič. Novela zákona o odbornom vzdelávaní sprísňuje prijímacie konanie na stredné školy. Schválené nové znenie zákona o financovaní škôl podľa ministerstva sprehľadní financovanie záujmových aktivít pre deti. Ďalšia schválená novela má zasa spružniť systém celoživotného vzdelávania.

Počas prvých sto dní rezort pod vedením ministra spustil elektronickú aukciu na nákup chýbajúcich reformných učebníc, novelizoval vyhlášku o poskytovaní sociálnych štipendií a tiež vytvoril nový model financovania centier voľného času.

Rezort v pripomienkovom konaní navyše predstavil novelu vysokoškolského zákona, novelu vládneho nariadenia o akreditačnej komisii, zmeny v oblasti názvov vysokých škôl a návrh limitovať maximálnu výšku školného za externé štúdium.

"Naštartovali sme veľké projekty vedecko-technologických parkov, od Košíc cez Nitru, Trnavu, Bratislavu a Žilinu v rámci Operačného programu Výskum a vývoj. Vytvorili sme takéto podmienky najmä pre mladú generáciu, doktorandov a post - doktorandov," konštatoval Čaplovič. "Zadali sme dvom prestížnym medzinárodným auditorským firmám uskutočniť audit tak v štrukturálnych fondoch, ako aj v informatizácii v rezorte školstva," dodal.

V internetovom priestore rezort spustil mapu úspešných projektov realizovaných v rámci dvoch operačných programov.

Z iniciatívy ministerstva vláda v období prvých sto dní schválila aj Akčný plán politiky mládeže na roky 2012 – 2013, ktorého ambíciou je prepojiť vzdelávanie s podmienkami trhu práce, podporiť mobilitu mladých ľudí, ich dialóg so samosprávou i štátnou správou, vytváranie podmienok pre uplatňovanie rozvojových programov a projektov v oblasti vzdelávania.

Rezort spustil informačný systém v oblasti športu. "Na základe týchto informácií budeme vedieť koľko je športovcov, aké kluby na Slovensku existujú, aké peniaze idú na jednotlivé športy. Zadal som vypracovanie koncepcie pre šport, ktorá by mala byť predložená do vlády najneskôr do konca roku," konštatoval Čaplovič.

Do budúcnosti naznačil ambíciu spájať organizácie podriadené rezortu školstva a pripraviť rezortný informačný systém. Práve v oblasti prípravy tohto informačného systému vidí Čaplovič v tejto chvíli veľké rezervy.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá