Chýba kódex pre politikov aj ženy. Protikorupčná rada radí Slovensku

Aktualizované:
Etický kódex pre politikov či viac žien v polícii sú odporúčania pre Slovensko, ktoré nám adresovalo Združenie štátov Rady Európy zamerané proti korupcii.

Navrhujú akčný plán

Organizácia odporúčania pre Slovensko vypracovala na základe spoločenského diania a nálad po vražde novinára Jána Kuciaka. Podľa dokumentu u nás existujú viaceré systémové chyby, ktoré treba odstrániť, aby bolo možné efektívne brániť korupcii na úrovni výkonnej moci.

„Dôležitým krokom by bolo prijatie akčného plánu, ktorý by sa zameriaval na korupciu spojenú špecificky so štátnou správou. Toto by malo ísť ruka v ruke s určením jasných pravidiel integrity a konania ministrov, štátnych tajomníkov, poradcov a ďalších predstaviteľov štátu vo forme jasného a aplikovateľného kódexu správania," uvádza sa v dokumente.

GRECO tiež kladie dôraz na konanie vrcholných predstaviteľov výkonnej moci vzhľadom na ich povinnosť zodpovedať sa občanom. „Ich kontakty s lobistami by mali byť zaznamenávané a zverejňované," konštatuje materiál s tým, že to isté sa týka napríklad možných konfliktov záujmov alebo prijatých darov.

Pokiaľ ide o korupciu v súvislosti s políciou, GRECO zdôrazňuje potrebu ochrany policajných whistleblowerov, teda tých, čo poukážu na nezákonné konania. V rámci protikorupčnej prevencie dokument tiež odporúča posilniť previerky policajtov, a to nielen pri prijímaní do zboru, ale aj počas ich kariéry.

Len 28 % percent obsadzujú ženy

V tejto súvislosti materiál uvádza, že niektorí členovia polície sú v rámci svojej práce v pravidelnom kontakte s osobami zo zločineckých skupín a riziko ich korumpovania v tomto prípade sa nemôže podceňovať. Policajti tiež podľa dokumentu môžu byť vystavení riziku korupcie napríklad v spojitosti s rôznymi životnými situáciami, napríklad finančnou.

Dokument tiež uvádza, že len 28 % pozícií v slovenskej polícii obsadzujú ženy. GRECO preto odporúča zvýšiť zastúpenie žien v polícii, vrátane vedúcich pozícií. Materiál si tiež všíma zmenu spôsobu výberu policajného prezidenta, ktorá bola prijatá na konci minulého roka. Konštatuje, že ide o pozitívny vývoj, podľa organizácie by sa však takýto postup, teda výber prostredníctvom výberového konania namiesto priameho menovania mohol aplikovať aj na iné pozície napríklad na post šéfa Národnej kriminálnej agentúry.

Materiál takisto registruje zmenu postavenia policajnej inšpekcie. Konštatuje však, že samotná zmena nemusí stačiť na to, aby verejnosť verila, že nezákonnosti, ktorých sa dopustia príslušníci polície, budú objasnené. „Je potrebné posilniť pravidlá, ktoré zabezpečia, že policajné prehrešky budú riadne vyšetrené," dodáva GRECO.

TOP videá

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá