Minimálnu mzdu ponúka iba zlomok firiem, vyplýva z čísiel

Tripartita rokuje o tom, aká bude minimálna mzda od budúceho roka. Tejto téme sa preto budeme venovať podrobnejšie. Z aktuálnych čísiel vyplýva, že prácu s minimálnou mzdou ponúka iba zlomok firiem. Pracovný portál Profesia.sk ukázal, že ide iba o jedno percento zo všetkých inzerátov. Najviac ponúk je v krajoch s vyššou nezamestnanosťou.

Chcú pravidelné zvyšovanie

Minimálna mzda by mala od budúceho roka vzrásť na 580 eur zo súčasnej úrovne 520 eur. Takúto výšku navrhuje rezort práce sociálnym partnerom, ktorí o návrhu rokujú na Hospodárskej a sociálnej rade SR. Celkovo by mala tripartita prerokovať 22 návrhov. Okrem ministerstva práce návrhy zákonov predkladá aj ministerstvo školstva, zdravotníctva či financií. Sociálni partneri sa budú zaoberať aj návrhmi SNS na rozšírenie poskytovania rekreačných poukazov pre všetkých zamestnancov či znížením daní pre firmy.

Najdiskutovanejším bodom je však návrh na zvýšenie minimálnej mzdy. Zástupcovia zamestnancov a zamestnávateľov sa totiž ani tento rok nedohodli. Na rade je tak ministerstvo práce, ktoré navrhuje zvýšenie o 60 eur na 580 eur.

"V hodinovom vyjadrení pôjde o sumu 3,333 eura na hodinu. Ide o kompromisné riešenie, keďže Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky požadovala zvýšenie na 635 eur a zástupcovia zamestnávateľov na 552,20 eura mesačne," uviedlo ministerstvo. Zamestnávatelia pritom stále trvajú na tom, aby sa zaviedol mechanizmus, na základe ktorého by sa minimálna mzda pravidelne zvyšovala. Ten presadzuje aj líder koaličného Smeru-SD Robert Fico. Smer-SD pripravuje novelu zákona o minimálnej mzde, aby sa do legislatívy ukotvilo, že nesmie byť nižšia ako 60 % z priemerného zárobku, ale zároveň by mal byť ponechaný aj priestor na sociálny dialóg medzi zástupcami zamestnávateľov a zamestnancov.

Ak sa ani do konca augusta na rokovaní tripartity nedohodne úprava sumy mesačnej minimálnej mzdy navrhnutej ministerstvom, rezort práce predloží do 30. septembra na rokovanie HSR návrh nariadenia vlády, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy, a až potom návrh nariadenia predloží na rokovanie vlády.

Koaličný sociálny balík

Sociálni partneri sa budú zaoberať aj novelami z dielne ministerstva financií. Navrhuje zmeny v oblasti dane z pridanej hodnoty a cezhraničných obchodov. Novelou daňového poriadku sa má zase znížiť administratívna záťaž daňovníkov. Novelou zákona o účtovníctve majú zase niektorým firmám ubudnúť povinnosti v oblasti účtovania. Odstrániť sa má tzv. goldplating pri prebratí eurosmernice do slovenskej legislatívy, ktorá sa zaoberá touto oblasťou. Zmeny sa dotknú napríklad auditu pri účtovných závierkach.

HSR prerokuje aj poslanecké návrhy zákonov, ktoré sú súčasťou koaličného sociálneho balíka. Poslanci SNS navrhujú zníženie sadzby dane z príjmov právnických osôb z úrovne 21 % na 15 %. Takéto zníženie sadzby dane je podľa poslancov umožnené výrazne efektívnejším výberom daní a zrýchľovaním sa rastu slovenskej ekonomiky. "Zníženie sadzby dane umožní nielen stimulovanie prílevu nových investícií, tiež je možné očakávať aj generovanie domáceho inovačného potenciálu, ktorý predstavuje základný stavebný pilier na rozvoj ekonomiky štátu v odvetviach hospodárstva s vysokou pridanou hodnotou a ktorý priamo súvisí s nástupom technologických zmien a ich budúcich štrukturálnych dosahov," tvrdia poslanci SNS. Okrem toho tripartitaprerokuje aj ich ďalší návrh na zavedenie rekreačných poukazov pre všetkých zamestnancov. V súčasnosti sa povinnosť preplácať časť nákladov na rekreáciu zamestnancom vzťahuje iba na podniky s viac ako 50 zamestnancami.

Na rokovanie tripartity predložil materiál aj Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Ide o návrh vízie a stratégie rozvoja Slovenska do roku 2030. Týka sa viacerých oblastí, v ktorých by mal štát pridať. Materiál sa napríklad zaoberá dopravou, sociálnou oblasťou, ale aj regionálnymi rozdielmi či životným prostredím a zmenou klímy.

TOP videá

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá