Zvýhodnia domácich. Petržalka ide zaviesť nový parkovací systém

Aktualizované:
Bratislavská mestská časť Petržalka plánuje od 1. novembra spustiť pilotný parkovací systém, ktorý chcú zaviesť najprv v časti Dvory a postupne ho zavedú na celom území Petržalky. Cieľom tohto projektu je preferovať obyvateľov s trvalým pobytom v tejto mestskej časti.

Pre miestnych nonstop bezplatne

"Je to medzikrok, ktorého cieľom je zaviesť nejaké pravidlá, zbierať dáta, ktoré potom môže využiť mestská parkovacia politika už v ostrom nábehu. Naším primárnym cieľom je primať ľudí, aby si prehlasovali trvalý pobyt," uviedol starosta Petržalky Ján Hrčka.

Pilotný parkovací systém má byť po schválení všeobecne záväzného nariadenia na septembrovom mimoriadnom zastupiteľstve spustený od 1. novembra 2019. Systém umožní obyvateľom s trvalým pobytom v Petržalke parkovať 24 hodín sedem dní v týždni bezplatne. Vodiči, ktorí nemajú trvalý pobyt v Petržalke, budú môcť parkovať na vyznačených miestach v nočných hodinách za poplatok jedno eur za hodinu a v časoch od 8:00 do 18:00, vrátané víkendov, umožní mestská časť nerezidentom parkovať zadarmo v prípade, že sa zaregistrujú do príslušnej aplikácie.

Parkovacie miesta označia modrými čiarami a pri vstupe umiestnia značku, ktorá informuje vodičov o regulovanom parkovisku. Biele dopravné značenie na zemi ostáva ako staré značenie pre parkoviská, ktoré nebudú zatiaľ regulované. Prevádzku parkovacieho systému zabezpečí mestská časť a kontrolovať ju má mestská polícia. "Naším cieľom určite nie je hneď pri prvom raze dotyčného pokutovať," uviedol Hrčka. Podľa starostu dotyčného najprv upozornia, ale ak zopakuje svoj prehrešok, tak pristúpia k pokutám a odtiahnutiu auta.

Prihlásenie trvalého pobytu

Petržalka chce taktiež umožniť ľuďom, ktorí nemajú v tejto mestskej časti trvalý pobyt, prehlásiť si ho. Obyvateľom, ktorým ich nájomca nedovolí prihlásiť si trvalý pobyt, umožní Petržalka prihlásiť sa na tzv. administratívny trvalý pobyt.

"Petržalka využíva príležitosť, ktorá bola vo VZN o mestskej parkovacej politike, že bude možné do 1. januára 2021 robiť tzv. pilotné projekty. Tým starostom, ktorí chcú ísť do toho okamžite majú možnosť sa do toho pustiť a nejakým spôsobom predpripraviť nielen ľudí, ale aj parkovacie miesta na ostré zavedenie parkovacej politiky. Som veľmi rád, že Petržalka je v tomto prvá. Dúfam, že dáta a poučenia z chýb, ktoré získa Petržalka budeme využiť pri kreovaní nášho nového oddelenia, ktoré bude mať na magistráte na starosti zavedenie parkovacej politiky," povedal primátor Bratislavy Matúš Vallo.

TOP videá

Zverejnia návrh VZN

Petržalka zverejní návrh VZN, ktoré môžu ľudia pripomienkovať. "My dnes zverejňujeme návrh VZN, lebo to mestské je síce schválené, ale účinné až od 1. januára 2021, čiže my potrebujeme schváliť naše vlastné VZN. Teraz ho vyvesíme a budeme zbierať pripomienky verejnosti,“ povedal Hrčka. Podľa starostu Petržalky chcú do prvej polovice budúceho roka zaviesť regulované parkovanie kompletne v celej mestskej časti, najskôr na parkoviskách a postupne pribudnú aj kolmé parkovacie miesta a parkovacie miesta pri cestách. "Veríme, že ku koncu roka 2020 budeme vedieť mestu odovzdať 80 - 90 percent vyznačených a zaregulovaných parkovacích miest," dodal Hrčka.

Do pilotných parkovacích systémov sa plánujú zapojiť aj ďalšie metské časti. "Určite to bude Nové Mesto, ktoré pôjde do pilotného projektu, a myslím, že aj Ružinov. V prípravách sú pomerne ďaleko, podobne ako Petržalka, pretože ten tlak obyvateľov z niektorých štvrtí v mestských častiach je takisto veľký a myslím si, že to majú celkom dobre rozpracované," dodal Vallo.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá