Dobrý znalecký posudok je dielom kvalitného znalca

Pr správa
Dobrý znalecký posudok je dielom kvalitného znalca
Zdroj foto: PR
Mať vlastné bývanie je snom každého z nás. Nájsť však dom či byt, ktorý vyhovuje predstavám a špecifickým požiadavkám môže byť občas tvrdým orieškom. Najmä pokiaľ chceme kvalitné bývanie, ktoré vyhovuje aj našim finančným možnostiam a limitom. Kúpa či predaj nehnuteľnosti sa jednoducho nezaobídu bez vyjednávania o cene na oboch stranách.

Pokiaľ ide o kúpu nehnuteľnosti, predstavy o cene sa môžu rôzniť. Prirodzene, kupujúci chce kúpiť byt/dom za čo najnižšiu cenu, zatiaľ čo predávajúci sa snaží cenu nehnuteľnosti navýšiť, a to neraz aj za cenu umelo nadhodnotenú. Vtedy nastupuje na scénu odborný znalec, ktorý dokáže s najväčšou presnosťou určiť reálnu, teda predajnú cenu danej nehnuteľnosti.

Nie je znalec ako znalec

Ten, kto vypracúva znalecký posudok, musí byť naslovovzatý odborník s mnohoročnou praxou v danej oblasti. Ide o expertov, ktorí sú zapísaní v zozname znalcov pod patronátom Ministerstva spravodlivosti. Naviac, každý znalec musí spĺňať prísne podmienky na vzdelanie, prax a pravidelné preskúšavanie.

Znalca je možné vybrať viacerými spôsobmi:

- interný znalec banky
- zmluvný znalec banky
- znalec vybraný samotným objednávateľom posudku

POZOR! Zatiaľ čo pri prvých dvoch prípadoch máte istotu, že banka vypracovaný znalecký posudok akceptuje, pri poslednej spomenutej možnosti /teda ak si znalca vyberáte sami/ si vopred overte, či vaša banka akceptuje jeho posudky. Predídete tak zdĺhavým prieťahom a prípadným komplikáciám. Zoznam oprávnených znalcov nájdete na webstránke MS SR.

Univerzálny posudok neexistuje

Dokument, ktorý je žiadaný inštitúciami ako sú banky, súdy, rôzne finančné orgány; ako aj pri obchodnom jednaní, v trestnom či občianskoprávnom konaní, sa vždy vypracúva pre konkrétny účel a na základe toho musí obsahovať isté špecifiká. Inými slovami, jeden a ten istý znalecký posudok nemožno použiť pre viaceré účely.

Na vypracovanie znaleckého posudku je nutné zabezpečiť relevantné podklady, a to v závislosti od predmetu záujmu- či ide o byt, dom, nehnuteľnosť určenú na komerčné účely, alebo pozemok. Za kvalitu dodaných dokumentov zodpovedá objednávateľ. Pre čo najodbornejší znalecký posudok je potrebné dodať všetky požadované podklady v čo najlepšej kvalite čím skôr.

Je nutné tiež pripomenúť, že platnosť znaleckého posudku nie je nekonečná. Znalecký posudok je “platný” v čase, v ktorom bol vyhotovený a za konkrétnych podmienok, ktoré vplývajú na jeho hodnotu v termíne jeho vypracovania v danom čase.

TIP NA ZÁVER: Znalec obvykle odovzdáva objednávateľovi posudok v dvoch vyhotoveniach. Je dobré vopred zistiť, koľko originálov budete “vo svojej veci”, teda pri komunikácii s konkrétnym orgánom potrebovať.

TOP videá