Pellegrini navštívil krajanov v Srbsku, komunitu považuje za jedinečnú

Slovenské národné slávnosti sú oslavou slovenskej identity, ktorá ostala po celé stáročia hlboko zakorenená v srdciach slovenských krajanov. Predseda vlády Peter Pellegrini to zdôraznil v príhovore na slávnostnom otvorení Slovenských národných slávností v srbskom Báčskom Petrovci. Podujatie, ktoré si pripomína storočnicu svojho vzniku, je sviatkom všetkých Slovákov žijúcich v Srbsku.

Udržiavajú národné povedomie

Úsilie i spôsob, akým táto krajanská komunita dokáže udržiavať národné povedomie a zároveň byť integrálnou súčasťou súčasnej domoviny, považuje Pellegrini za jedinečné.

"Vy všetci ste ukážkovým príkladom toho, ako je jedna komunita schopná udržiavať si vlastné zvyky, jazyk a tradície a zároveň prejavovať dostatočnú lojalitu krajine, v ktorej žije. Je pre mňa veľmi povzbudzujúce vidieť vo vašom podaní autentický slovenský folklór a tradície v takej podobe, ako ich sem vaši predkovia z rôznych kútov Slovenska priniesli," povedal Pellegrini, prihovárajúci sa návštevníkom slávnostného programu "100 rokov s národom, v národe, pre národ", ktorým sa slávnosti oficiálne otvorili.

Pellegrini vyzdvihol samotné slovensko-srbské vzťahy a poďakoval sa predstaviteľom Srbska za podmienky, v ktorých môže slovenská komunita "plnohodnotne udržiavať svoj kultúrny, vzdelanostný, cirkevný a politický priestor". Šéf exekutívy podčiarkol význam, ktorý vláda SR pripisuje slovenským komunitám v iných krajinách, dokumentoval to i nedávnym rozhodnutím mimoriadne podporiť slovenské menšiny sumou približne šesť miliónov eur, ktoré Slovensko získalo prostredníctvom dohody so Srbskom o jednorazovom vyrovnaní dlhu ešte z čias bývalých štátov Juhoslávie a Československa.

"A môžem vám prisľúbiť, že aj vy čoskoro budete svedkom toho, ako začneme tu, vo Vojvodine, v Novom Sade, stavať krásny Slovenský dom," dodal. Dotkol sa i intenzívneho odlivu Slovákov z Vojvodiny na Slovensko za prácou i dôsledkom tohto faktu pre komunitu v Srbsku. "Je potrebné sa nad tým nielen zamyslieť, ale aj konať, aby multinárodné prostredie v Srbsku nezostalo ochudobnené o to, čím slovenskí predkovia a ich súčasníci po tri storočia obohacovali túto krásnu krajinu," uviedol premiér.

Najstarší dom v Báčskom Petrovci

Krajanská komunita v srbskej Vojvodine si pripomína 100. výročie Slovenských národných slávností. Podujatie sa prvýkrát uskutočnilo 28. augusta roku 1919. Po zrušení Matice Slovenskej v Juhoslávii sa pokračovalo v ich organizácii do roku 1953. Opätovne ich začali organizovať v roku 1990, keď bola zároveň obnovená činnosť Matice slovenskej v Srbsku.

Organizátori slávností pripravili od piatku do nedele (11.8.) sériu kultúrno-spoločenských a športových podujatí, dokumentujúcich históriu, tradície i súčasné reálie Slovákov z Vojvodiny. Súčasťou programu bude aj stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov a promócia bakalárov Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, detašovaného pracoviska Martina Luthera v Báčskom Petrovci. Múzeum vojvodinských Slovákov sprístupní počas osláv najstarší dom v Báčskom Petrovci.

TOP videá

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá